Bied markten de ruimte om zich te vernieuwen

De markt vervult een belangrijke rol in de Amsterdams buurteconomie: het is de plek voor de dagelijkse boodschappen, voor lokaal ondernemerschap en een ontmoetingsplek. Maar consumentengedrag verandert. In plaats van op de markt – waar vroeger je gulden een daalder waard was-, kopen consumenten nu steeds vaker bij Lidl, Action of online. Markten in Amsterdam hebben het lastig en de aangekondigde sluiting van de Bos en Lommermarkt in West is een teken aan de wand. D66 Amsterdam roept daarom op: maak het de marktondernemer makkelijker.

Vanuit je luie stoel online je boodschappen doen of eropuit gaan zodat je zelf je groenten en fruit kan kopen. Voor veel jonge Amsterdammers is de keuze snel gemaakt, die blijven plakken achter hun scherm en wachten tot de bel gaat. De Amsterdamse markt heeft het er moeilijk mee, maar is nog lang niet verslagen. Verschillende markten in onze stad worden nog druk bezocht. Bezoekers aan de markt komen niet alleen voor de verse vis, groente, Mediterrane delicatessen of hippe kleding, maar ook voor de beleving die de ruim 1900 Amsterdamse marktondernemers dagelijks op de markt brengen. Om die unieke beleving van een bezoek aan de Amsterdamse markt te behouden, moeten de regels worden versoepeld. Er moet ruimte zijn voor experimenten en innovatie.

Marktondernemers zijn aan een hoop regels gebonden. Neem bijvoorbeeld de familie die al meer dan 90 jaar een kraam op de markt heeft. De vijfde generatie staat al klaar om de zaak over te nemen. Maar, omdat tijdens laatste controles de marktondernemer niet zelf achter de kraam stond, werd de vergunning geschorst. Er is een vervangingsregeling, maar die mag van ons wel iets soepeler. Zes dagen per week op de markt staan, is moeilijk te combineren met bijvoorbeeld inkoop, administratie en zorgen voor nieuwe producten.

Of neem de marktondernemer die verzekerd was van een standplaats. Nu staat een jonge ondernemer jarenlang op de wachtlijst en moet hij maar afwachten of er voor hem die dag een vrije plek zal zijn. Laten we daarom kijken of wij voor de plaatsen op markten waar minder mensen komen, goedkoper kunnen aanbieden dan daar waar het storm loopt. Een winkelruimte op het Buikslotermeerplein is toch ook goedkoper dan in de Kalverstraat? Het is dus hoog tijd om de regelgeving voor de Amsterdamse markten onder de loep te nemen.

Terug naar de helaas onvermijdelijke sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. Daar zijn een paar goede ondernemers nu de dupe van een slecht lopende markt. Het is goed om te zien dat stadsdeel West zich inspant om de betrokken ondernemers goed te begeleiden. Wat ons betreft, is er een simpele oplossing: geef deze ondernemers een nieuwe kans op de Albert Cuyp of een andere Amsterdamse markt. Ervaren ondernemers met een eigentijds concept verdienen die kans. Er zijn vast regels voor, maar wat ons betreft geven wij hier alvast de ruimte, die ruimte is nodig, nu al en in de toekomst zeker.

Gelukkig zijn bezoekers nog vaak wel tevreden over het aanbod en de sfeer op de markt. De twintig duizend bezoekers die de Albert Cuyp dagelijks bezoeken, geven de beroemdste markt van Nederland een ruime voldoende zo blijkt uit de Marktmonitor van de gemeente Amsterdam. Daar tegenover staat de aanstaande -helaas noodzakelijke- sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. De ontwikkeling van deze markt moet ons wakker schudden.

De komende maanden werkt de gemeente aan de uitwerking van de vastgestelde Marktvisie 2018-2026. Laten wij kijken hoe wij met minder regeldruk het weer aantrekkelijk kunnen maken voor de marktondernemers, buurtbewoners en bezoekers van de markt. Goed naar hen luisteren, zal leiden tot regels voor een ordentelijke markt, maar ook voor genoeg ruimte voor een bruisende en vernieuwende markt. Daar plukken ondernemers, buurtbewoners en bezoekers allemaal de vruchten van!

Erik Schmit, stadsdeelcommissielid D66 Zuid en Hülya Kat, Raadslid D66 Amsterdam

Maak Amsterdamse terrasverwarmers duurzamer

Met de winter in aantocht, wordt het ook steeds kouder op de terrassen. Echter niet in Amsterdam. Hier kun je dankzij heaters het hele jaar door buiten zitten. Dat is leuk, maar niet erg duurzaam. D66-raadslid Hülya Kat wil daar wat aan doen en dient deze raad een voorstel in: “Geef de heaters bijvoorbeeld een aan- en uitknop. Dan kunnen bezoekers zelf de verwarming inschakelen. Dat scheelt weer stroom.’’

Loze warmte
De laatste jaren heeft het aantal terrasverwarmers in de stad een enorme vlucht genomen en kun je op bijna elk Amsterdams terras wel verwarmd een drankje drinken. Echter, er zijn vooral doordeweeks, veel van die terrassen leeg, terwijl de verwarming wel de hele dag staat te loeien. Kat: “Terrassen horen bij Amsterdam, maar al die loze warmte is onnodig en slecht voor het milieu. Dat kan beter.’’

Aan- en uitknop
Er zijn wel enkele richtlijnen rondom duurzame terrasverwarming, maar D66 vindt die niet concreet genoeg. D66 stelt voor om horecaondernemers te informeren over de mogelijkheden die zij hebben om hun terrassen te verduurzamen. Er zijn veel simpele opties die een groot verschil kunnen maken. In Groningen werden terrassen al eerder mileu-proof gemaakt. Kat: “In Groningen bepalen terrasbezoekers zelf of ze de heaters aan of uit willen en zijn ze uitgeschakeld als er niemand zit. Door dit systeem is er op de Groningse terrassen al 40% minder stroom verbruikt.’’ D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van de prachtige terrassen die Amsterdam heeft, alleen wel op een zo duurzaam mogelijke manier.

Maak ruimte voor nachthoreca op Strandeiland


Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast.

Achtduizend woningen, maar nergens een plek om een biertje te drinken. Dat is niet wat past bij een levendige wijk. Daarom dient D66-raadslid Hülya Kat in de gemeenteraad een voorstel in om meer plaats te maken voor café’s in het nieuwbouwproject Strandeiland. Waar er in de plannen nu slechts ruimte is voor één nachthorecagelegenheid, wil Kat dat dit er meer worden: “Strandeiland moet plek bieden aan iedereen van jong tot oud. Nachthoreca is de perfecte plek om elkaar te ontmoeten. Dat daar nu slechts één van op de planning staat, belooft niet veel goeds voor de levendigheid van de wijk.’’

Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast. Kat: “Als we nu alvast ruimte maken voor nachthoreca, kan de wijk hierop worden ingericht. Zo voorkom je de overlast die ontstaat als er later halsoverkop een café in een woonwijk wordt gepropt.’’

Amsterdamse nachtcultuur onder druk
De nachtcultuur in Amsterdam heeft het al moeilijk. In het gevecht om ruimte in de stad is een plek voor nachtcultuur al helemaal lastig te vinden. Veel tijdelijke locaties sluiten binnen afzienbare tijd en de ruimte voor nieuwe alternatieve locaties is beperkt. D66 maakt zich zorgen over het verlies van nachtcultuur in Amsterdam en vindt daarom dat er bij nieuwbouwprojecten bij voorbaat al goed moet worden gekeken waar er plek voor nachthoreca ingericht kan worden. Kat: “Één nachthorecagelegenheid is gewoon niet genoeg voor 8.000 nieuwe woningen. Geef het goede voorbeeld bij de inrichting van Strandeiland en laat nachtcultuur in Amsterdam niet verloren gaan.’’

Balans sleutelwoord in bouwdynamiek

Als er één onderwerp is wat Amsterdammers bezighoudt, is het wel de grote hoeveelheid verbouwingen: de bouwwoede. Onder bouwwoede wordt verstaan de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd door uitbouw in de tuin, kelders, extra verdiepingen en balkons. Van bewoners die nachtdiensten draaien en overdag niet meer in hun eigen huis kunnen slapen vanwege lawaai, tot buren die met elkaar overhoop liggen omdat de één een uitbouw maakt waar de ander het niet mee eens is.

Nieuw Balans

Een nieuwe balans is nodig tussen ruimte voor investeringen in je eigen woning, en wooncomfort van de buurt. Om het proces in goede banen te leiden, is kordaat optreden en goede samenwerking tussen de wethouder ruimtelijke ordening en onze stadsdeelbestuurders nodig. Met name in de stadsdelen West en Zuid is de overlast van de bouwdynamiek groot. Het college van B en W en deze stadsdelen zijn samen tot een lijst met maatregelen gekomen.

Wél meer reguleren, maar geen bouwstop.

Doel van de aanpak is de jacht op het toevoegen van zoveel mogelijk vierkante meters te beteugelen, maar niet alles onmogelijk te maken. Met andere woorden: regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. Nadruk ligt dan ook op het aanpakken van de negatieve effecten tijdens verbouwingen: geluid, bezette parkeerplekken, slecht gedrag aannemers. Maar maatregelen zijn ook nodig omdat de architectonische en stedenbouwkundige aantastingen momenteel te groot zijn. Tot slot is het verlies van groen een belangrijk negatief effect dat we tegen willen gaan. Dit gebeurt doordat binnentuinen volgebouwd worden. Bewoners ervaren bouwoverlast en zijn terecht bang voor nadelige effecten op klimaat en leefbaarheid. Beteugelen is dus nodig voor bewoners, de architectuur en het groen.

Maatregelen

De maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De maatregelen leest u hier. De aankondiging ervan was voor D66 Amsterdam aanleiding om enkele verduidelijkende vragen te stellen, deze vragen en de antwoorden erop kunt u hier lezen. Er zijn mogelijkheden de bouwdynamiek aan te pakken zonder de ontwikkeling van de stad ‘op slot’ te zetten. Het is vinden van de juiste balans; ruimte voor investeringen in woningen ten opzichte van strikter omgaan met mogelijkheden tot verbouwing.

D66 in de buurt

D66-bestuurders Melanie van der Horst (West) en Sebastiaan Capel (Zuid) zijn in hun stadsdelen al voortvarend aan de slag gegaan. Zo is Van der Horst in West begonnen met een aantal pilots om meer controle te krijgen op overlast van bouwactiviteiten in de openbare ruimte. In Zuid heeft Capel zich ingezet voor een beperking op vergunningvrij bouwen in de Pijp. Daarnaast zijn ze allebei nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe A2 beleid (het beleid waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan voor veel voorkomende aanvragen zoals dakterrassen, dakkappellen, uitbouwen, kelders en balkons.)

D66-raadslid voor de gemeente Amsterdam