Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Amendement SpaarnwoudeOp woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem een amendement van initiatiefnemer D66Velsen en medeondertekenaars LGV, CDA, PvdA en Velsen Lokaal aangenomen waarin kennis is genomen van de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd is met de programmabegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016.  Echter hierbij als zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen, dat het mogelijk zou moeten zijn om de participantenbijdrage te verhogen, indien het met de bezuinigingen en inkomsten niet mogelijk is, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden.

Raad VelsenDe Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van het gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan. Daarnaast is de doelstelling, het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden. Lees verder Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Politieke les John van Dijk Fonds

JvdF1Vandaag heb ik namens het John van Dijk Fonds met mijn collega raadslid Sige Bart van de LGV, politieke les gegeven op het Technisch en Maritiem College (TMCV) in IJmuiden.

Het John van Dijk Fonds is in 2002 opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel om politiek en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Het fonds bestaat uit een aantal raadsleden en steunfractieleden, die politieke activiteiten en projecten organiseren. In dat kader worden ook politieke lessen gegeven op middelbare scholen zodat de jeugd weet hoe de politiek werkt maar ook om ze mee te laten denken over onderwerpen die hen aangaan. De jongens van het TMCV hadden interessante vragen over handhaving, hangjongerenplekken en het openbaar vervoer. Ze hamerde er vooral op dat als het gaat om het naleven van regels waarschuwen en informeren de voorkeur heeft in plaats van sanctioneren. “Na drie waarschuwingen is een boete terecht. Een broodje weggooien kost al 150,- euro en dat is te veel”, aldus een jongere.  Een goede afweging tussen waarschuwen of sanctioneren is nodig. Daarnaast waren ze gecharmeerd van de hangjongerenplekken met WiFi, vooral niet afgelegen en zonder hondenuitlaatplekken en/of plekken voor senioren in de buurt. “We willen niet hangen waar het stikt naar hondenpoep of waar ouderen zijn“, aldus een jongere. Kortom in die 45 minuten hebben Sige en ik veel input gekregen, daarvoor dank! Een bijzondere dank gaat uit naar de leraren van de middelbare scholen die de politieke lessen mogelijk maken. Dankzij hun inzet en die van het John van Dijk Fonds brengen wij de politiek dichter bij de jongeren, nu vooruit!

Politiek secretaris D66 Noord-Holland

Op zaterdag 6 februari jl. ben ik, met 132 stemmen van de 141, gekozen als politiek secretaris voor D66 Noord-Holland. Een fantastische uitslag en met zoveel steun en vertrouwen zal ik de komende tijd werken aan een krachtige en transparante regio, waarin de dialoog tussen de afdelingen, politiek bestuur en leden alle ruimte krijgt. Mijn ambitie is om de afdelingen en de fractie optimaal in staat te stellen om het D66-geluid te laten horen. Zo kunnen de belangen van de regio worden omgezet in concreet politiek resultaat. Naast mijzelf zijn ook Jeroen van Spijk als voorzitter en Léon Stam als secretaris gekozen. Een vernieuwd bestuur waarbij samenwerking centraal staat.  Voor meer informatie over het Regiobestuur D66 Noord-Holland zie www.d66noordholland.nl

D66 Noord-HollandD66 Noord-Holland

Kandidatuur Politiek Secretaris D66 Noord-Holland

Kandidaat politiek secretaris D66 Noord-Holland HKAfgelopen week heb ik mij gekandideerd voor de functie van politiek secretaris voor het regiobestuur van D66 Noord-Holland.  Aanstaande zaterdag 6 februari 2016 vindt in Haarlem de Algemene Regio Vergadering (ARV) plaats waar de presentatie en stemming zal plaatsvinden.

Mijn politieke stijl kenmerkt zich door: Vertrouwen verdienen, resultaat bereiken en verbinden.

Als echte D66’er werk ik met een positief-kritische houding aan meer vertrouwen en transparantie in de politiek. In de Velsense gemeenteraad sta ik bekend als pragmatisch en resultaatgericht. Mijn doel is om mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Dat is vaak een kwestie van hard werken en niet bang zijn voor een stevige discussie. In de steeds intensievere samenwerking tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond), heb ik mijn verbindende kant ontwikkeld. Als voorzitter van onze gezamenlijke raadscommissie en als voorzitter van de IJmondiale agendacommissie, heb ik geleerd om mensen mee te nemen door duidelijkheid te scheppen in het proces, oog te hebben voor verschillende opvattingen en scherp te luisteren.

Als politiek secretaris van het regiobestuur wil ik het vertrouwen van de leden bekrachtigen door met een flinke dosis enthousiasme te werken aan een krachtige en transparante regio, waarin de dialoog tussen het politieke bestuur, de Noord-Hollandse afdelingen en leden alle ruimte krijgt.

Mijn ambitie is om de afdelingen en de fractie optimaal in staat te stellen om het D66-geluid te laten horen. Zo kunnen de belangen van de regio omgezet worden in concreet politiek resultaat. Hiervoor is strategische signalering en afstemming nodig, net als kennisdeling. Het verkiezingsprogramma is daarbij mijn leidraad net als ons sociaal-liberale gedachtegoed en het ‘mission statement 2014-2017’ van het regiobestuur.

Met zo veel Noord-Hollandse volksvertegenwoordigers en bestuurders, hebben wij heel veel kennis in huis en nu meer dan ooit de mogelijkheid om sociaal-liberale resultaten te bereiken. Vanuit onze verschillende posities, lopen wij soms ook tegen tegengestelde belangen aan. Als politiek secretaris zoek ik de verbinding tussen die verschillende opvattingen, zodat D66’ers elkaar op de verschillende niveaus daadwerkelijk kunnen versterken.

Om de ambities van D66 Noord-Holland te realiseren en werk te maken van de agenda van de toekomst, hoop ik op uw steun en vertrouwen.

Ruimte bieden. Kansen pakken! Nu vooruit!

D66-raadslid voor de gemeente Velsen