Antwoorden Raadsvraag 10: Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid

Vandaag heeft het college van b & w (hierna: college) antwoord gegeven op mijn raadsvraag over de aanpak van jeugdwerkloosheid en met name of er namens de gemeente Velsen, een plan van aanpak is gediend bij de Programmaraad werk en inkomen. Er is wel degelijk namens de arbeidsmarktregio Kennemerland (Zuid), waar Velsen toebehoort, een plan ingediend maar wel onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, omdat het volgens het college niet mogelijk was om bestuurlijke besluitvorming te realiseren voor de uiterste indiendatum van 1 juli 2013. ‘De voorgestelde aanpak beoogt een intensievere begeleiding van school naar werk voor jongeren met en zonder diploma. De vraag van de werkgever is daarin leidend. De uitvoering vindt plaats IJmond Werkt! en Paswerk. Het plan zal na het reces aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden voorgelegd, waarna de gemeenteraad middels een collegebericht wordt geïnformeerd’. Wat het plan van aanpak precies inhoudt en zeker voor de gemeente Velsen zal dus pas later duidelijk worden. Ook of het dan bestuurlijk wordt goedgekeurd.

2 gedachten over “Antwoorden Raadsvraag 10: Plan van aanpak Jeugdwerkloosheid”

  1. Martin, bedankt voor je reactie.
    Al in 2011 hebben Velsen Lokaal en D66Velsen aangegeven extra aandacht te willen besteden aan werkeloze jongeren, hierbij de voorbeeldfunctie van de gemeente in mee te nemen als het gaat om stimuleringsmaatregelen bijvoorbeeld, jongeren in te zetten in nieuwe stedelijke projecten of uitvoering van gemeentelijke taken, zie motie 2.2 uit 2011. Daarnaast is D66Velsen initiatiefnemer geweest van het amendement ‘toepassen van een 5% regeling’ waarbij vanaf 2012 bij leveringen en diensten en werken boven € 193.000,– standaard in de inkoopprocedures een 5% social return regeling wordt opgenomen door de gemeente Velsen. Dit betekent dat de gemeente bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer verplicht bij de uitvoering hiervan, ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Zo krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans werkervaring op te doen. Werkloze jongeren behoren tot de doelgroep van de pilot social return, zoals ook terug lezen in de bestuursrapportage van eerste kwartaal 2013. Overigens is ook bovenstaande amendement door Velsen Lokaal mede ondertekend. Kortom, wij hebben dit al gezamenlijk in 2011 in gang gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *