Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?

ZuiderkruisstraatDe toestand van het complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64 is al jaren een zorg van de inwoners als het gaat om overlast maar vooral vanwege het gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners zelf als de omwonenden. Niet alleen kunnen vervallen panden leiden tot gevaarlijke situaties, ook doen dergelijke panden geregeld afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving. De woonkwaliteit van de wijk is aangetast, ook is er het risico dat de wijk en straat langzaam aan verrommelt.

Zuiderkruisstraat IjmuidenHet college is bekend met de situatie van het complex, ook met de onbekendheid van de erfgenamen. Het complex verkeert in slechte staat van onderhoud. Sinds november 2013 is de huisadvocaat van de gemeente bezig om dit dossier te sluiten. Op 19 juni 2014 gaf portefeuillehouder openbare orde & veiligheid aan “De eigenaar van de Zuiderkruisstraat is nog niet bekend. Er is wel iemand in beeld, in Italië. Ik verwacht tussen drie tot vijf weken te kunnen komen met de namen van de eigenaren/erfgenamen”. Inmiddels is het december 2014. Ook in de verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013 werd aangegeven: “Thans wordt onderzocht welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke mogelijkheden er (nog) bestaan om vervolgstappen te zetten in dit dossier. De huisadvocaat van de gemeente zal in het eerste kwartaal 2014 zijn bevindingen kenbaar maken”. Inmiddels rijzen er ook vragen over illegale bewoning en de uitval van nutsvoorzieningen.

Zuiderkruisstraat Het handhavings-project van dit complex duurt al enige jaren en D66Velsen vraagt zich af wanneer de gemeente voor het laatst zal ingrijpen. Namens mijn fractie heb ik daarom de volgende vragen gesteld:

Vraag 1 Wat is de huidige stand van zaken? Welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vervolgstappen zal de gemeente ondernemen om dit dossier en handhavingsproject te sluiten?

Vraag 2 Is inmiddels bekend wie de eigenaar/erfgenaam is? Zo ja, wanneer kan dit dossier gesloten worden? Zo nee, wanneer verwacht u dat dit dan bekend is?

Vraag 3 Welke vorderingen (o.a. onderzoek- en reparatiekosten, OZB etc.) van de gemeente Velsen rusten op het complex?

 Vraag 4 Is het mogelijk dat de gemeente Velsen vanwege de hoogte van de vorderingen beslag laat leggen op het complex en het eigendom hiervan claimt?

 Trap Zuiderkruisstraat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *