Categoriearchief: Amendementen

Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Amendement SpaarnwoudeOp woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem een amendement van initiatiefnemer D66Velsen en medeondertekenaars LGV, CDA, PvdA en Velsen Lokaal aangenomen waarin kennis is genomen van de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd is met de programmabegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016.  Echter hierbij als zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen, dat het mogelijk zou moeten zijn om de participantenbijdrage te verhogen, indien het met de bezuinigingen en inkomsten niet mogelijk is, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden.

Raad VelsenDe Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van het gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan. Daarnaast is de doelstelling, het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden. Lees verder Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Op donderdag 17 december jl.  is de gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een aanvulling van het raadsbesluit vangnetregeling bijstandsbudget 2015:

“Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat Social Return wordt toegevoegd als maatregel”.

De gemeente Velsen heeft eerder besloten om Social Return toe te passen bij alle opdrachten boven de € 193.000,-.  Social return houdt in dat een gedeelte van de opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Alle afdelingen van de gemeente Velsen die aanbesteden zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de verplichting in het programma van eisen of het bestek bij een aanbesteding. De verplichting is ook opgenomen in het inkoopbeleid van Velsen. Lees verder Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!