Categoriearchief: Moties

Moties

Moties

Op woensdag 18 juli jl. samen met de leden Bakker van de SP, van Renssen van GroenLinks en de Heer van de PvdA een motie ingediend  inzake de Nota Welstand op het Water (beleid omtrent grote nieuwbouwwoonboten.  Het college van B&W is verzocht om nader beleid te formuleren omtrent grote nieuwbouwwoonboten niet zijnde van origine varende schepen, bij voorkeur in overleg met de woonbotenorganisaties en de welstandscommissies. Deze motie is met algemene moties aanvaard.

Op woensdag 27 juni jl. samen met de leden van Renssen van GroenLinks,  Bakker van de SP en de Heer van de PvdA een motie ingediend om:

1. Ervoor zorg te dragen dat er een broedplaats wordt gerealiseerd binnen het plangebied van Weespertrekvaart West.

2. Indien de gesprekken over het behoud van de broedplaats zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, niet lijken te slagen, alleen een uitwerkingsplan vast te stellen – voor zowel het wonen- als het niet-wonenprogramma – indien tevens een broedplaats van 1000 m2 (“betaalbare en experimentele werkruimte conform het gemeentelijk broedplaatsenbeleid”) is opgenomen in de aanvraag.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD en FvD tegen.

Uitvoering motie ‘Open data’

Als initiatiefnemer van de motie ‘Onderzoek Open data – Transparant bestuur’ van 2011 heeft het college van b & w vandaag laten weten als gemeente de beleidskeuze ‘open by defeault’ te gaan hanteren. Dit betekent dat de gemeente actief, praktische en gestructureerde gegevens als open data beschikbaar zal stellen als deze in bestaande vorm volgens de Wet openbaarheid van bestuur geschikt zijn voor hergebruik. Lees verder Uitvoering motie ‘Open data’

Gereguleerde wietteelt update

In diverse gemeenten is de motie ‘gereguleerde wietteelt’ aangenomen, zo ook in de gemeente Velsen en hebben Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven plannen ingediend bij minister Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie voor een experiment met gereguleerde wietteelt. Later dit jaar zal blijken of Opstelten wel of geen toestemming geeft. Tot nu toe is Opstelten van mening dat gereguleerde wietteelt door gemeenten niet kan, strafbaar en tegen Europese regels is. Lees verder Gereguleerde wietteelt update

Velsen: ‘D66 Motie gereguleerde wietteelt aangenomen’

In navolging van de steden Tilburg, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Leeuwarden en Nijmegen heb ik namens D66Velsen op donderdag 13 december 2012 en mede initiatiefnemers BD, LGV, GL en SP ook een motie ingediend met als onderwerp wietteelt.

De tekst van de motie luidt: Lees verder Velsen: ‘D66 Motie gereguleerde wietteelt aangenomen’