Categoriearchief: Nieuws

BEDRIJVENSTRATEGIE

Inbreng van D66 op de concept bedrijvenstrategie 2020-2030 Amsterdam duurzaam productief.

Voorzitter,

Als je economische groei wil die kansen geeft aan iedereen, als je banen wil op alle niveaus en als je de turbo wil zetten op de verduurzaming van stad, als je vooruit wilt met slimme innovaties, dan heb je Amsterdamse ondernemers keihard nodig.

Voor D66 is het daarom logisch dat je de stad voor hen aantrekkelijk wil maken. En dat kunnen we niet alleen, dat moeten we doen met de hele regio.

Ik begin mijn betoog met een aantal algemenere vragen over deze strategie en eindig met een paar onderdelen die ik er graag nog even uitlicht.

D66 kan zich helemaal vinden in de richting die wordt aangegeven met deze strategie.

De energietransitie en circulaire economie zijn naast interessante kansen voor innovatie ook gewoon pure noodzaak en dan is het logisch dat je ruimte gaat geven aan bedrijven die werken aan deze transitie en economie.

Bij ruimtegebrek voor verschillende soorten bedrijvigheid is het slim om te kijken naar verdichting met creatieve bedrijventerreinen.

Waar de stad steeds autoluwer wordt, is het vanzelfsprekend dat wij volop inzetten op goede OV- en fietsverbindingen.

De vragen die ik bij deze strategie als geheel heb, gaan over de risico’s die ik uit het document zelf niet helemaal kan halen. Misschien kan de wethouder daar iets meer over vertellen. Welke risico’s ziet het college in de uitvoering van deze strategie?

En daarnaast: wat zijn nu de belangrijkste KPI’s van deze strategie (denk aan investeringen, banengroei, ondernemersklimaat etc.)

Voorzitter, de bedrijvenstrategie die wij vandaag bespreken is het eindproduct van vele gesprekken met ondernemers en ondernemersverenigingen die samen de economische motor van Amsterdam vormen. De samenstellers van dit document verdienen een compliment voor hoe ze alle ideeën voor nu en de toekomst helder en toegankelijk hebben weergegeven in deze strategie.

Het is geen draaiboek voor wat er precies per buurt gaat gebeuren, en gelukkig maar, want ik weet zeker dat wij over een paar jaar alweer veel slimmere uitvoeringsideeën hebben dan nu. Deze strategie kan volgens D66 nog wel een tijd mee omdat het juist ruimte laat. Mijn eigen initiatiefvoorstel voor de Riekerzone is ook met dat idee geschreven.

Ruimte openlaten in de uitvoering mag echter niet tot luiheid leiden. D66 verlangt van deze wethouder dat hij vinger aan de pols houdt, continu, of het nu om een platform voor vraag en aanbod van tijdelijke bedrijfsruimten of de mogelijkheid voor een plintcoörporatie in het Hamerkwartier: wij mogen niet treuzelen!

Voorzitter, ik zou daarom nog wel wat meer idee willen krijgen bij waar deze strategie ons per direct toe aanzet. Mijn eerste paar vragen vallen eigenlijk onder het kopje: “wat gaan wij morgen al doen”?

En laat ik dan beginnen bij het aanbod van kleine bedrijfsruimten, die staat onder druk. Hoge huurprijzen met als gevolg verdringing van de maakindustrie en logistiek. Het is belangrijk dat wij slim bestemmen en handhaven. En in dat kader ben ik benieuwd: wat wijzigt er t.o.v. de huidige situatie? Wijzigt er iets in capaciteit? Gaan we het slimmer doen? En hoe dan? Voorzitter, ik wil de wethouder bij de beantwoording van deze vraag uitnodigen specifiek in te gaan op de verzamelgebouwen waarover in de strategie wordt gesproken.

En dan voorzitter, wil ik de wethouder vragen over die plintcoörporatie wat toelichting te geven. Want waaruit bestaat nu precies het “verkennen van de mogelijkheid”? En zijn er niet meer nog te ontwikkelen woon-werk-gebieden die zich hiervoor lenen?

Dan de ambachten voorzitter.
Bakkers, kledingateliers, schoenmakers vervullen een belangrijke rol in de diversiteit van woonwijken. Bevolkingsgroei leidt tot groei van het aantal ambachtsondernemingen. Ambachten hebben een sterk lokaal verzorgend karakter en een “eigen gezicht” in de buurt. Ambachten dragen bij aan het behoud van banen op alle niveaus. Het zou D66 een lief ding waard zijn als wij in bestemmingsplannen het aantal locaties voor ambachten behouden én ontwikkelen om aan toekomstige vraag te voldoen. Dit heeft ook nog eens een prijsdrukkend effect op de huurprijzen.

Voorzitter, dan besteed ik graag even apart aandacht aan social enterprises. Dat zijn ondernemers die gedreven worden door een maatschappelijk missie. Met de onvermoeibaarheid die ondernemers kenmerkt, realiseren ze een impact, bijvoorbeeld door een dienst of product aan te bieden. Winst als middel, niet als doel. Voorzitter, wat D66 betreft verdienen zij niet alleen bij de bespreking maar ook in de strategie zelf apart de aandacht. Het is in het voordeel van onze stad als wij faciliteren dat zij hun activiteiten kunnen verrichten. Ze geven immers per definitie iets terug. Ik zal hiervoor nog een voorstel doen.

Bied markten de ruimte om zich te vernieuwen

De markt vervult een belangrijke rol in de Amsterdams buurteconomie: het is de plek voor de dagelijkse boodschappen, voor lokaal ondernemerschap en een ontmoetingsplek. Maar consumentengedrag verandert. In plaats van op de markt – waar vroeger je gulden een daalder waard was-, kopen consumenten nu steeds vaker bij Lidl, Action of online. Markten in Amsterdam hebben het lastig en de aangekondigde sluiting van de Bos en Lommermarkt in West is een teken aan de wand. D66 Amsterdam roept daarom op: maak het de marktondernemer makkelijker.

Vanuit je luie stoel online je boodschappen doen of eropuit gaan zodat je zelf je groenten en fruit kan kopen. Voor veel jonge Amsterdammers is de keuze snel gemaakt, die blijven plakken achter hun scherm en wachten tot de bel gaat. De Amsterdamse markt heeft het er moeilijk mee, maar is nog lang niet verslagen. Verschillende markten in onze stad worden nog druk bezocht. Bezoekers aan de markt komen niet alleen voor de verse vis, groente, Mediterrane delicatessen of hippe kleding, maar ook voor de beleving die de ruim 1900 Amsterdamse marktondernemers dagelijks op de markt brengen. Om die unieke beleving van een bezoek aan de Amsterdamse markt te behouden, moeten de regels worden versoepeld. Er moet ruimte zijn voor experimenten en innovatie.

Marktondernemers zijn aan een hoop regels gebonden. Neem bijvoorbeeld de familie die al meer dan 90 jaar een kraam op de markt heeft. De vijfde generatie staat al klaar om de zaak over te nemen. Maar, omdat tijdens laatste controles de marktondernemer niet zelf achter de kraam stond, werd de vergunning geschorst. Er is een vervangingsregeling, maar die mag van ons wel iets soepeler. Zes dagen per week op de markt staan, is moeilijk te combineren met bijvoorbeeld inkoop, administratie en zorgen voor nieuwe producten.

Of neem de marktondernemer die verzekerd was van een standplaats. Nu staat een jonge ondernemer jarenlang op de wachtlijst en moet hij maar afwachten of er voor hem die dag een vrije plek zal zijn. Laten we daarom kijken of wij voor de plaatsen op markten waar minder mensen komen, goedkoper kunnen aanbieden dan daar waar het storm loopt. Een winkelruimte op het Buikslotermeerplein is toch ook goedkoper dan in de Kalverstraat? Het is dus hoog tijd om de regelgeving voor de Amsterdamse markten onder de loep te nemen.

Terug naar de helaas onvermijdelijke sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. Daar zijn een paar goede ondernemers nu de dupe van een slecht lopende markt. Het is goed om te zien dat stadsdeel West zich inspant om de betrokken ondernemers goed te begeleiden. Wat ons betreft, is er een simpele oplossing: geef deze ondernemers een nieuwe kans op de Albert Cuyp of een andere Amsterdamse markt. Ervaren ondernemers met een eigentijds concept verdienen die kans. Er zijn vast regels voor, maar wat ons betreft geven wij hier alvast de ruimte, die ruimte is nodig, nu al en in de toekomst zeker.

Gelukkig zijn bezoekers nog vaak wel tevreden over het aanbod en de sfeer op de markt. De twintig duizend bezoekers die de Albert Cuyp dagelijks bezoeken, geven de beroemdste markt van Nederland een ruime voldoende zo blijkt uit de Marktmonitor van de gemeente Amsterdam. Daar tegenover staat de aanstaande -helaas noodzakelijke- sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. De ontwikkeling van deze markt moet ons wakker schudden.

De komende maanden werkt de gemeente aan de uitwerking van de vastgestelde Marktvisie 2018-2026. Laten wij kijken hoe wij met minder regeldruk het weer aantrekkelijk kunnen maken voor de marktondernemers, buurtbewoners en bezoekers van de markt. Goed naar hen luisteren, zal leiden tot regels voor een ordentelijke markt, maar ook voor genoeg ruimte voor een bruisende en vernieuwende markt. Daar plukken ondernemers, buurtbewoners en bezoekers allemaal de vruchten van!

Erik Schmit, stadsdeelcommissielid D66 Zuid en Hülya Kat, Raadslid D66 Amsterdam

Maak Amsterdamse terrasverwarmers duurzamer

Met de winter in aantocht, wordt het ook steeds kouder op de terrassen. Echter niet in Amsterdam. Hier kun je dankzij heaters het hele jaar door buiten zitten. Dat is leuk, maar niet erg duurzaam. D66-raadslid Hülya Kat wil daar wat aan doen en dient deze raad een voorstel in: “Geef de heaters bijvoorbeeld een aan- en uitknop. Dan kunnen bezoekers zelf de verwarming inschakelen. Dat scheelt weer stroom.’’

Loze warmte
De laatste jaren heeft het aantal terrasverwarmers in de stad een enorme vlucht genomen en kun je op bijna elk Amsterdams terras wel verwarmd een drankje drinken. Echter, er zijn vooral doordeweeks, veel van die terrassen leeg, terwijl de verwarming wel de hele dag staat te loeien. Kat: “Terrassen horen bij Amsterdam, maar al die loze warmte is onnodig en slecht voor het milieu. Dat kan beter.’’

Aan- en uitknop
Er zijn wel enkele richtlijnen rondom duurzame terrasverwarming, maar D66 vindt die niet concreet genoeg. D66 stelt voor om horecaondernemers te informeren over de mogelijkheden die zij hebben om hun terrassen te verduurzamen. Er zijn veel simpele opties die een groot verschil kunnen maken. In Groningen werden terrassen al eerder mileu-proof gemaakt. Kat: “In Groningen bepalen terrasbezoekers zelf of ze de heaters aan of uit willen en zijn ze uitgeschakeld als er niemand zit. Door dit systeem is er op de Groningse terrassen al 40% minder stroom verbruikt.’’ D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van de prachtige terrassen die Amsterdam heeft, alleen wel op een zo duurzaam mogelijke manier.

Maak ruimte voor nachthoreca op Strandeiland


Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast.

Achtduizend woningen, maar nergens een plek om een biertje te drinken. Dat is niet wat past bij een levendige wijk. Daarom dient D66-raadslid Hülya Kat in de gemeenteraad een voorstel in om meer plaats te maken voor café’s in het nieuwbouwproject Strandeiland. Waar er in de plannen nu slechts ruimte is voor één nachthorecagelegenheid, wil Kat dat dit er meer worden: “Strandeiland moet plek bieden aan iedereen van jong tot oud. Nachthoreca is de perfecte plek om elkaar te ontmoeten. Dat daar nu slechts één van op de planning staat, belooft niet veel goeds voor de levendigheid van de wijk.’’

Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast. Kat: “Als we nu alvast ruimte maken voor nachthoreca, kan de wijk hierop worden ingericht. Zo voorkom je de overlast die ontstaat als er later halsoverkop een café in een woonwijk wordt gepropt.’’

Amsterdamse nachtcultuur onder druk
De nachtcultuur in Amsterdam heeft het al moeilijk. In het gevecht om ruimte in de stad is een plek voor nachtcultuur al helemaal lastig te vinden. Veel tijdelijke locaties sluiten binnen afzienbare tijd en de ruimte voor nieuwe alternatieve locaties is beperkt. D66 maakt zich zorgen over het verlies van nachtcultuur in Amsterdam en vindt daarom dat er bij nieuwbouwprojecten bij voorbaat al goed moet worden gekeken waar er plek voor nachthoreca ingericht kan worden. Kat: “Één nachthorecagelegenheid is gewoon niet genoeg voor 8.000 nieuwe woningen. Geef het goede voorbeeld bij de inrichting van Strandeiland en laat nachtcultuur in Amsterdam niet verloren gaan.’’