Categoriearchief: Politieke Acties

D66 Amsterdam

D66 Amsterdam

Dankbaar en zeer vereerd met het advies van de lijstadviescommissie voor de advies-kandidatenlijst van D66 Amsterdam. Ik zal keihard werken om het vertrouwen waar te maken. Ik wil dat wij een partij zijn wat klein en persoonlijk voelt maar met een goed professionele structuur om een stevig geluid te maken. Natuurlijk is er concurrentie maar samen trek je op voor (radicale) kansengelijkheid, meer ruimte voor middeninkomens en goed onderwijs. Nu zijn de ruim 3800 leden aan zet. Lees verder D66 Amsterdam

Vangnetregeling Participatiewet

Op donderdag 3 december jl. is er in de gemeenteraad van Velsen gesproken over het voorstel om een beroep te doen op de vangnetuitkering Participatiewet. Dit houdt in dat de gemeente Velsen aanspraak kan maken op een compensatie van een deel van het tekort op het toegekende BUIG-budget. Van het BUIG-budget moet de kosten van algemene bijstand en kosten loonkostensubsidie worden betaald.

D66 Het is verstandig om een beroep te doen op de vangnetuitkering gezien de na-effecten van de economische crisis, de toename van het klantenbestand, de nieuwe doelgroepen die onder de Participatiewet vallen en de aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid. Het verwacht tekort op het BUIG-budget bedraagt     € 172.973 waarvan de compensatie € 86.486,50 zou kunnen bedragen.

D66 vraagt zich echter af of de globale analyse van de mogelijke oorzaak en omvang van het tekort en het overzicht van de maatregelen die worden genomen, dan wel worden overwogen om tot kostenreductie te komen, inhoudelijk voldoende zal zijn om met succes een beroep te doen op de vangnetuitkering. Lees verder Vangnetregeling Participatiewet

IJmond: benutten van kansen!

IJmond: benutten van kansen!

Afgelopen donderdag 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Velsen ingestemd met het besluit om nog intensiever en nauwer samen te werken in de IJmond.

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen, vragen om regionale samenwerking om resultaten te boeken voor onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit geldt ook voor vraagstukken op het gebied van ruimte en economie, dienstverlening, openbare orde en veiligheid. Al deze vraagstukken zijn opgenomen in een Strategische IJmond Agenda die het inhoudelijk kader en focus vormt voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De colleges van deze gemeenten zullen uitvoering geven aan de Strategische IJmond Agenda door middel van de IJmondiale Werkagenda. Hierin staan concrete acties waarmee de IJmond-colleges uitvoering geven aan de richtinggevende en kaderstellende Strategische IJmond Agenda. Lees verder IJmond: benutten van kansen!

IJmondcommissie positief over intensievere samenwerking

Vergadering is hier te beluisteren.

Op dinsdag 22 september jl. heeft er een vergadering plaatsgevonden van de IJmondcommissie, een commissie van advies van de lokale raden van gemeente Heemskerk, gemeente Beverwijk en gemeente Velsen.

Er werd  gesproken over een intensievere samenwerking tussen de gemeenten met als leidraad de Strategische IJmond Agenda. De Strategische IJmond Agenda behelst het volledige spectrum, van sociaal-maatschappelijk, economisch en fysiek tot dienstverlening en openbare orde en veiligheid. Het is dan ook een agenda voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden. De IJmond-colleges geven er uitvoering aan, vandaar de IJmondiale Werkagenda. De komende periode staat in het teken van zowel ‘doen’ – uitvoeren van de agenda, regionaal samenwerken ervaren en er van leren – als van ‘cultuur’.

Gaandeweg maken de gemeenteraden de structuur van bestuurlijke samenwerking die het best past bij de IJmond. Ondertussen zal jaarlijks de voortgang en actualisatie van de Strategische IJmond Agenda besproken worden in IJmond-verband. Lees verder IJmondcommissie positief over intensievere samenwerking