Categoriearchief: Raadsvragen

Raadsvragen

Velsertunnel is veilig

Velsertunnel historieOp donderdag 4 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Kennemerland antwoord gegeven op de raadsvragen van D66Velsen over de veiligheid van de Velsertunnel. De Velsertunnel is veilig en voldoet aan alle eisen die gesteld worden door de huidige Tunnelwet.

VelsertunnelVolgens de deskundigen is er geen sprake van achterstallig onderhoud of verwaarlozing. De recente calamiteiten in de Velsertunnel staan daar dan ook los van. Wel is aangegeven dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden over de recente sluiting die geresulteerd heeft in een aangepast calamiteitenplan. Ook gaf het het college van B & W aan dat het inspectierapport wel eerder ter hand gesteld had kunnen worden. Hierover zijn nu aanvullende afspraken gemaakt om te komen tot een betere informatievoorziening tussen Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen. Transparantie en actief betrokkenheid zijn hier sleutelwoorden. D66Velsen blijft zich inzetten voor veiligheid en bereikbaarheid van de regio IJmond. Lees verder Velsertunnel is veilig

Raadsvragen: Veiligheid Velsertunnel

Tot de fractie van D66Velsen hebben zich verontruste inwoners en bedrijven gewend naar aanleiding van de berichtgevingen in de media over de veiligheid van de Velsertunnel. Volgens een geheim inspectierapport zou de Velsertunnel onveilig zijn door achterstallig onderhoud en zou het niet voldoen aan de eisen van de Tunnelwet. De fractie van D66Velsen is natuurlijk verontrust over deze berichtgevingen en daarom heb ik namens mijn fractie de volgende raadsvragen gesteld:

Vraag 1 Is de Velsertunnel veilig en voldoet het aan de huidige veiligheidsnormen? Zo ja, waaruit blijkt dat? En zo nee, waarom niet? Lees verder Raadsvragen: Veiligheid Velsertunnel

Burgemeester in actie voor een eerlijk kinderpardon

D66Velsen is blij om te horen dat het college op 27 mei jl. heeft aangegeven dat zij zich aansluiten bij het standpunt van het VNG inzake het kinderpardon en dat burgemeester Weerwind op 15 mei jl. de oproep aan staatssecretaris Teeven heeft ondertekend. Dit heeft de burgemeester laten weten in zijn antwoord op schriftelijke vragen die D66Velsen heeft gesteld.

Nog belangrijker is het dat de burgemeester in actie is gekomen voor een kind die buiten het kinderpardon dreigde te vallen. Er is in Velsen één geval bekend waarin een Irakees kind buiten het Kinderpardon dreigde te vallen. Om dit te voorkomen heeft de burgemeester in samenwerking met Stichting Vluchtelingenwerk Noordwestholland de Immigratie- en Naturalisatiedienst verzocht om de aanvraag toch te honoreren. Dit verzoek is ingewilligd. De burgemeester is het eens met de verruiming van het kinderpardon. Mede omdat hij van mening is dat het onder toezicht geplaatst zijn van kinderen en/of gezinsleden bij gemeente of Rijk slechts een administratieve scheiding is. Daarnaast ligt het standpunt van de burgemeester in lijn met zijn eerdere actie ten behoeve van het Irakese kind. Lees verder Burgemeester in actie voor een eerlijk kinderpardon

Raadsvraag: Oproep tot actie Kinderpardon

Staatssecretaris Teeven (V&J) maakte onlangs bekend hoeveel kinderen en gezinsleden hij een verblijfsvergunning heeft gegeven op grond van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (beter bekend als het Kinderpardon). Driehonderd kinderen blijken niet in aanmerking te komen voor het Kinderpardon. Reden: de kinderen vallen niet onder rijks- maar onder gemeentelijk toezicht. De VNG vindt dat onterecht. Overheid is overheid: het zou in dit geval niet mogen uitmaken of dit nu Rijk of gemeente is. Een aantal burgemeesters heeft het initiatief genomen om handtekeningen te verzamelen onder collega-burgemeesters. Doel: de staatssecretaris oproepen de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon opnieuw te bekijken. De VNG steunt dit initiatief.  Gezien de recente kritiek van ook de Kinderombudsman dat opkomt voor de rechten van kinderen en jongeren in Nederland, heb ik onderstaande raadsvragen gesteld: Lees verder Raadsvraag: Oproep tot actie Kinderpardon