Categoriearchief: Raadsvragen

Raadsvragen

Antwoord Raadsvraag 2: Bezorgdheid Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk terecht


“College B&W deelt bezorgdheid van D66Velsen”

Ook het College van Burgemeester &Wethouders deelt de bezorgdheid over het sluiten van de UWV vestiging in Beverwijk. De portefeuillehouder Dhr. A. Verkaik (VVD Velsen) is daarom in gesprek gegaan met de heer T. Zaat, districtmanager UWV Noord Holland Noord om ondanks de sluiting toch te zorgen voor een optimale dienstverlening in de IJmond. Lees verder Antwoord Raadsvraag 2: Bezorgdheid Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk terecht

Raadsvraag 2: Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk

"Zorgen D66Velsen raadslid Hülya Kat over Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk"Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk

Namens mijn fractie heb ik op 5 juni 2011 raadsvragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over de sluiting van het UWV WERKbedrijf in Beverwijk.

Uit een persbericht van het UWV van 26 mei jl. blijkt dat het UWV WERKbedrijf tot eind 2014 zal concentreren op dertig Werkpleinen en aanwezig blijft op één Werkplein per arbeidsmarktregio. Lees verder Raadsvraag 2: Sluiting UWV WERKbedrijf Beverwijk

Antwoorden Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod

“Meer Hulpofficieren bij politie Kennemerland”

De discussie over de ‘onderbezetting’ bij de politie Kennemerland is aanleiding geweest dat het aantal opgeleide Hulpofficieren van justitie is uitgebreid tot 18 personen.

De Hulpofficier van Justitie is belast met uitvoerende taken in gevallen van (dreigend) huiselijk geweld. Hij/zij beoordeelt de situatie ter plekke en vult zo nodig een formulier in waaruit een advies voor de burgemeester volgt. De burgemeester is het bevoegd gezag dat naar aanleiding van het advies uit het formulier van de Hulpofficier van Justitie, het besluit neemt om een tijdelijk huisverbod op te leggen. Tot nu toe zijn in Velsen alle adviezen voor het opleggen van een tijdelijk huisverbod overgenomen. Lees verder Antwoorden Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod

Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod

Tijdelijk huisverbod

Namens mijn fractie heb ik op 16 mei 2011 raadsvragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over het tijdelijk huisverbod.

De fractie van D66Velsen heeft namelijk uit diverse bronnen vernomen dat het inzetten van het preventief huisverbod niet opgelegd kan worden vanwege ondercapaciteit bij de Hoofd Officier van Justitie.
Dit ondanks de goede inzet van politie Kennemerland bij de signalering ervan en de optredens die hierop volgen. Uit de cijfers blijkt dat in de regio Kennemerland in 2009  46 en in 2010 44 huisverboden zijn opgelegd. De landelijke trend van een stijging in de oplegging van de huisverboden werd niet gevolgd terwijl het aantal meldingen van huiselijk geweld wel is gestegen. Lees verder Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod