Bestemmingsplan Spaarnwoude

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Velsen de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Spaarnwoude besproken. Met het bestemmingsplan Spaarnwoude streeft D66Velsen naar versterking van de ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit van het gebied. Wonen, werken en recreëren gaan nu goed samen en de combinatie daarvan is zelfs de charme van het gebied. Hier kunt u mijn inbreng beluisteren: Startdocument bestemmingsplan Spaarnwoude

Ondernemen in Spaarnwoude

Functiekaart SpaarnwoudeDe ondernemers beschouwen Spaarnwoude als één gebied. De gemeente Velsen en het bestemmingsplan Spaarnwoude betrekt daarentegen alleen het grondgebied van de gemeente Velsen. Voor het recreatiegebied Spaarnwoude gelden drie verschillende bestemmingsplannen te weten die van de gemeente Velsen, Haarlem en Haarlemmerliede Spaarnwoude. Het kan dus zo zijn dat voor een ondernemer in Spaarnwoude, op het grondgebied van de gemeente Velsen, andere regels gelden dan voor een ondernemer een stukje verder op, die net op het grondgebied van de  buurgemeente is gevestigd. Dit is relevant als het gaat om regels rondom evenementen en horeca. D66Velsen is daarom voorstander om voor het hele recreatiegebied één gezamenlijke bestemmingsplan op te stellen zoals bij Tata Steel ook is vastgesteld. Helaas had dit nu wel gekund ware het niet dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude hun bestemmingsplan recent heeft vernieuwd. Volgens het college van burgemeester & wethouders is dit wel voor de toekomst mogelijk. D66Velsen zal dan ook hiervoor pleiten om dit te realiseren. Ook zullen wij in de gaten houden of de verschillen tussen de verschillende bestemmingsplannen niet verkeerd uitpakken voor de ondernemers en inwoners in het gebied.

Het concept startdocument bestemmingsplan Spaarnwoude is al besproken met de beheerder van het gebied en Belangenvereniging Noord- en Zuid Spaarndammerpolders. D66Velsen ziet graag dat dit straks ook besproken wordt met de ondernemers in het plangebied.

Paintball Spaarnwoude heeft uitbreiding aangevraagd van zijn horecavergunning, van ondersteunend aan zijn activiteiten naar solitair. Het toetsingskader hiervoor is het horecabeleidsplan. In het startdocument werd op dit verzoek afwijzend op gereageerd maar naar aanleiding  van ons vraag zal het college van burgemeester & wethouders  dit opnieuw beoordelen. Immers een paar honderd meter verderop, is er in het plangebied een golfbaan gevestigd die wel solitaire horeca mag bedrijven net als een stukje verderop Snowplanet.

Daarnaast is er gesignaleerd dat inwoners en ondernemers niet goed weten waar zij aan moeten kloppen als het gaat om de verschillende nutsvoorzieningen in het plangebied.  Ook als het gaat om aanvragen van vergunningen voor diverse activiteiten van ondernemers. Het college van burgemeester & wethouders zal hier alert op zijn en de inwoners en ondernemers proactief ondersteunen.

Om uiteindelijk tot een bestemmingsplan te komen dat rechtskracht heeft verkregen dienen een aantal fases te worden doorlopen, waaronder de voorontwerpfase, ontwerpfase en vaststellingsfase, laatste gepland in het vierde kwartaal van 2014.

2 gedachten over “Bestemmingsplan Spaarnwoude”

  1. Dag mevrouw Kat,
    Heeft u het kritische verhaal van ODIJmond over de quickscan milieueffekten evenemententerreinen Spaarnwoude gelezen?
    Evenementen kunnen dit gebied voor alle andere recreanten onderuit halen. Wij pleiten voor herinrichting van Spaarnwoude door een professionele terreinbeheerder via aanbesteding.

    1. Bedankt voor uw reactie. Dit bericht is van december 2013. Actuele ontwikkelingen zijn hierin niet meegenomen. Onze visie op de sessie bestemmingsplan Spaarnwoude van 17 juni jl. is na te beluisteren via http://www.raad.velsen.nl en straks na te lezen op http://www.d66velsen.nl
      Recreatieschap Spaarnwoude is een gemeenschappelijke regeling, een samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Voorstellen voor bedrijfsvoering kunt u wellicht over inspreken bij de eerst volgende algemeen bestuur vergadering op woensdag 1 juli aanstaande. Aanmelden kan via de programmamanager 023-5202820 of via bestuurssecretariaat@recreatienoordholland.nl Mocht u met de fractie van D66Velsen van gedachten wisselen over het Recreatieschap Spaarnwoude dan hoor ik graag van u. Dan bent u van harte uitgenodigd op onze fractievergadering. Hülya Kat, h.kat@d66velsen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *