Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod

Tijdelijk huisverbod

Namens mijn fractie heb ik op 16 mei 2011 raadsvragen gesteld aan het College van Burgemeester & Wethouders over het tijdelijk huisverbod.

De fractie van D66Velsen heeft namelijk uit diverse bronnen vernomen dat het inzetten van het preventief huisverbod niet opgelegd kan worden vanwege ondercapaciteit bij de Hoofd Officier van Justitie.
Dit ondanks de goede inzet van politie Kennemerland bij de signalering ervan en de optredens die hierop volgen. Uit de cijfers blijkt dat in de regio Kennemerland in 2009  46 en in 2010 44 huisverboden zijn opgelegd. De landelijke trend van een stijging in de oplegging van de huisverboden werd niet gevolgd terwijl het aantal meldingen van huiselijk geweld wel is gestegen. Lees verder Raadsvraag 1: Tijdelijk Huisverbod

D66-raadslid voor de gemeente Amsterdam