Tagarchief: Beslaglegging

€ 96.241,02 openstaande vordering complex Zuiderkruisstraat

Vandaag heeft het college van burgemeester & wethouders antwoord gegeven op de vier raadsvragen van D66Velsen over het complex Zuiderkruisstraat/Eenhoornstraat in IJmuiden.  De huisadvocaat van de gemeente Velsen heeft recentelijk geadviseerd om de curator in Italië de nalatenschap van de heer Padovan te laten afhandelen en in dat verband te proberen het pand aan de Eenhoornstraat/Zuiderkruisstraat te verkopen en over te dragen. Ingeval de curator hierin slaagt, kan uit de opbrengst onder andere de vorderingen van de gemeente Velsen worden betaald van € 96.241,02. Het college van burgemeester & wethouders heeft aan de huisadvocaat doorgeven dat zij zich in deze lijn kan vinden. Het voornemen is om in het jaar 2015 tot sluiting van het dossier te komen. Overigens hebben twee Nederlandse burgers beslag gelegd op het complex en heeft een derde Nederlander interesse in het pand. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Zie hieronder de beantwoording van de raadsvragen van D66Velsen. Lees verder € 96.241,02 openstaande vordering complex Zuiderkruisstraat

Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?

ZuiderkruisstraatDe toestand van het complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64 is al jaren een zorg van de inwoners als het gaat om overlast maar vooral vanwege het gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners zelf als de omwonenden. Niet alleen kunnen vervallen panden leiden tot gevaarlijke situaties, ook doen dergelijke panden geregeld afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving. De woonkwaliteit van de wijk is aangetast, ook is er het risico dat de wijk en straat langzaam aan verrommelt.

Zuiderkruisstraat IjmuidenHet college is bekend met de situatie van het complex, ook met de onbekendheid van de erfgenamen. Het complex verkeert in slechte staat van onderhoud. Sinds november 2013 is de huisadvocaat van de gemeente bezig om dit dossier te sluiten. Op 19 juni 2014 gaf portefeuillehouder openbare orde & veiligheid aan “De eigenaar van de Zuiderkruisstraat is nog niet bekend. Er is wel iemand in beeld, in Italië. Ik verwacht tussen drie tot vijf weken te kunnen komen met de namen van de eigenaren/erfgenamen”. Inmiddels is het december 2014. Ook in de verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013 werd aangegeven: “Thans wordt onderzocht welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke mogelijkheden er (nog) bestaan om vervolgstappen te zetten in dit dossier. De huisadvocaat van de gemeente zal in het eerste kwartaal 2014 zijn bevindingen kenbaar maken”. Inmiddels rijzen er ook vragen over illegale bewoning en de uitval van nutsvoorzieningen. Lees verder Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?