Tagarchief: D66Amsterdam

Maak Amsterdamse terrasverwarmers duurzamer

Met de winter in aantocht, wordt het ook steeds kouder op de terrassen. Echter niet in Amsterdam. Hier kun je dankzij heaters het hele jaar door buiten zitten. Dat is leuk, maar niet erg duurzaam. D66-raadslid Hülya Kat wil daar wat aan doen en dient deze raad een voorstel in: “Geef de heaters bijvoorbeeld een aan- en uitknop. Dan kunnen bezoekers zelf de verwarming inschakelen. Dat scheelt weer stroom.’’

Loze warmte
De laatste jaren heeft het aantal terrasverwarmers in de stad een enorme vlucht genomen en kun je op bijna elk Amsterdams terras wel verwarmd een drankje drinken. Echter, er zijn vooral doordeweeks, veel van die terrassen leeg, terwijl de verwarming wel de hele dag staat te loeien. Kat: “Terrassen horen bij Amsterdam, maar al die loze warmte is onnodig en slecht voor het milieu. Dat kan beter.’’

Aan- en uitknop
Er zijn wel enkele richtlijnen rondom duurzame terrasverwarming, maar D66 vindt die niet concreet genoeg. D66 stelt voor om horecaondernemers te informeren over de mogelijkheden die zij hebben om hun terrassen te verduurzamen. Er zijn veel simpele opties die een groot verschil kunnen maken. In Groningen werden terrassen al eerder mileu-proof gemaakt. Kat: “In Groningen bepalen terrasbezoekers zelf of ze de heaters aan of uit willen en zijn ze uitgeschakeld als er niemand zit. Door dit systeem is er op de Groningse terrassen al 40% minder stroom verbruikt.’’ D66 vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van de prachtige terrassen die Amsterdam heeft, alleen wel op een zo duurzaam mogelijke manier.

Maak ruimte voor nachthoreca op Strandeiland


Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast.

Achtduizend woningen, maar nergens een plek om een biertje te drinken. Dat is niet wat past bij een levendige wijk. Daarom dient D66-raadslid Hülya Kat in de gemeenteraad een voorstel in om meer plaats te maken voor café’s in het nieuwbouwproject Strandeiland. Waar er in de plannen nu slechts ruimte is voor één nachthorecagelegenheid, wil Kat dat dit er meer worden: “Strandeiland moet plek bieden aan iedereen van jong tot oud. Nachthoreca is de perfecte plek om elkaar te ontmoeten. Dat daar nu slechts één van op de planning staat, belooft niet veel goeds voor de levendigheid van de wijk.’’

Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast. Kat: “Als we nu alvast ruimte maken voor nachthoreca, kan de wijk hierop worden ingericht. Zo voorkom je de overlast die ontstaat als er later halsoverkop een café in een woonwijk wordt gepropt.’’

Amsterdamse nachtcultuur onder druk
De nachtcultuur in Amsterdam heeft het al moeilijk. In het gevecht om ruimte in de stad is een plek voor nachtcultuur al helemaal lastig te vinden. Veel tijdelijke locaties sluiten binnen afzienbare tijd en de ruimte voor nieuwe alternatieve locaties is beperkt. D66 maakt zich zorgen over het verlies van nachtcultuur in Amsterdam en vindt daarom dat er bij nieuwbouwprojecten bij voorbaat al goed moet worden gekeken waar er plek voor nachthoreca ingericht kan worden. Kat: “Één nachthorecagelegenheid is gewoon niet genoeg voor 8.000 nieuwe woningen. Geef het goede voorbeeld bij de inrichting van Strandeiland en laat nachtcultuur in Amsterdam niet verloren gaan.’’

Stem D66 nr. 9!

Als sociale vrouw met een groot multicultureel bewustzijn sta ik positief en maatschappelijk betrokken in het leven. Open staan voor andere mensen en ideeën is voor mij vanzelfsprekend en inspirerend. Ik geloof in solidariteit, onderlinge zorg en verbondenheid. Daarnaast sta ik voor individuele keuzevrijheid, gelijke kansen en vrije ontplooiingsmogelijkheden.

Sinds 2009 ben ik actief als D66’er voor een praktische en resultaatgerichte (lokale) politiek om mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Sinds 2010 heb ik als raadslid in een middelgrote gemeente met enthousiasme ingezet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van huiselijk geweld en (jeugd)werkloosheid. Tevens heb ik gepleit voor het toestaan van gereguleerd wietteelt, aandacht voor gewortelde asielkinderen en zorg voor verwarde personen.

Als HRM-professional voor een schoonmaakbedrijf weet ik, dat een ieder mee wil tellen en hoe moeilijk het is om op te klimmen op de sociaaleconomische ladder. Ook weet ik uit eigen ervaring dat het niet vanzelfsprekend is: gelijke kansen voor iedereen. Er zijn mensen die niet mee kunnen komen in onze samenleving en er zijn nog steeds te veel kinderen die opgroeien in armoede. D66 dient hard te blijven werken aan het bestrijden van discriminatie, zorgen voor toegankelijke zorg, goede schuldhulpverlening en minder regels. Ik ga uit van eigen kracht van mensen waar mogelijk, maar ook anderen helpen waar nodig.

Het verschil maken gebeurt niet in een select gezelschap. De stad in, Amsterdammers ontmoeten, in gesprek zijn met bestuurders van maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en het bedrijfsleven maar ook hard werken en niet bang zijn voor een stevige discussie. Om in schoonmaaktermen te spreken: “zonder wrijving geen glans”. Ik zal mij keihard inzetten voor meer vertrouwen en transparantie in de Amsterdamse politiek. Het is aan ons als D66’er zorg te dragen voor een behoorlijk bestuur die richting geeft en niet over maar mét de Amsterdammers rechtvaardige beslissingen neemt. Dit op basis van zorgvuldigheid, geen feitenvrije politiek en met oog voor de menselijke maat.

Ik hoop met uw steun en vertrouwen te mogen blijven inzetten voor D66 en Amsterdam om ervoor te zorgen dat een ieder telt ongeacht afkomst mét gelijke kansen voor ieder (nieuw) Amsterdammer.