Tagarchief: gezondheid

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

De missie van de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna: VRK) voor de crisisbeheersing in de periode 2015-2018 luidt: Wij – gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer – willen als intensief samenwerkende partners gezamenlijk de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland verbeteren en borgen’. Hierbij is de volgende visie op crisisbeheersing leidend voor de komende beleidsperiode: ‘De partners in veiligheid zijn met elkaar, door slim gecombineerde netwerken, verbonden. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio vormt hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid’. Lees verder Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?

ZuiderkruisstraatDe toestand van het complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64 is al jaren een zorg van de inwoners als het gaat om overlast maar vooral vanwege het gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners zelf als de omwonenden. Niet alleen kunnen vervallen panden leiden tot gevaarlijke situaties, ook doen dergelijke panden geregeld afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving. De woonkwaliteit van de wijk is aangetast, ook is er het risico dat de wijk en straat langzaam aan verrommelt.

Zuiderkruisstraat IjmuidenHet college is bekend met de situatie van het complex, ook met de onbekendheid van de erfgenamen. Het complex verkeert in slechte staat van onderhoud. Sinds november 2013 is de huisadvocaat van de gemeente bezig om dit dossier te sluiten. Op 19 juni 2014 gaf portefeuillehouder openbare orde & veiligheid aan “De eigenaar van de Zuiderkruisstraat is nog niet bekend. Er is wel iemand in beeld, in Italië. Ik verwacht tussen drie tot vijf weken te kunnen komen met de namen van de eigenaren/erfgenamen”. Inmiddels is het december 2014. Ook in de verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013 werd aangegeven: “Thans wordt onderzocht welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke mogelijkheden er (nog) bestaan om vervolgstappen te zetten in dit dossier. De huisadvocaat van de gemeente zal in het eerste kwartaal 2014 zijn bevindingen kenbaar maken”. Inmiddels rijzen er ook vragen over illegale bewoning en de uitval van nutsvoorzieningen. Lees verder Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?

VRK-taken: Op minimum wettelijk niveau

Donderdag 2 oktober jl. werd de gemeenteraad van Velsen geïnformeerd over de financiële situatie van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).

De VRK bestaat uit GGD Kennemerland en Brandweer Kennemerland. Ook het Meld-, Informatie en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) en het Veiligheidsbureau Kennemerland horen bij de VRK. De VRK is een gemeenschappelijke regeling van de tien gemeenten in Kennemerland. Dat eigenaarschap maakt dat een beslissing van één gemeente die de VRK raakt, ook consequenties kan hebben voor de andere negen gemeenten. Lees verder VRK-taken: Op minimum wettelijk niveau

Velsen: ‘D66 Motie gereguleerde wietteelt aangenomen’

In navolging van de steden Tilburg, Rotterdam, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Leeuwarden en Nijmegen heb ik namens D66Velsen op donderdag 13 december 2012 en mede initiatiefnemers BD, LGV, GL en SP ook een motie ingediend met als onderwerp wietteelt.

De tekst van de motie luidt: Lees verder Velsen: ‘D66 Motie gereguleerde wietteelt aangenomen’