Tagarchief: Noordzeekanaalgebied

Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven worden giftige brandstoffen gemengd die bedoeld zijn voor West-Afrika, hierbij worden milieuregels geschonden. Deze praktijken zijn ontzettend schadelijk voor mens en milieu. Eerder heeft D66 met andere partijen het Amsterdamse stadsbestuur al gevraagd op te treden tegen het mengen en exporteren van giftige brandstoffen in de Amsterdamse haven. We willen weten hoe het daarmee staat. Amsterdam heeft zich uitgesproken om in de toekomst een van de duurzaamste havens van de wereld te zijn. Wat D66 betreft past het mengen van dirty diesels voor Afrikaanse landen daar absoluut niet bij.

Lees verder Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

De missie van de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna: VRK) voor de crisisbeheersing in de periode 2015-2018 luidt: Wij – gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer – willen als intensief samenwerkende partners gezamenlijk de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland verbeteren en borgen’. Hierbij is de volgende visie op crisisbeheersing leidend voor de komende beleidsperiode: ‘De partners in veiligheid zijn met elkaar, door slim gecombineerde netwerken, verbonden. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio vormt hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid’. Lees verder Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland