Tagarchief: Zeesluis

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. Lees verder Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Op donderdag 17 december jl.  is de gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een aanvulling van het raadsbesluit vangnetregeling bijstandsbudget 2015:

“Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat Social Return wordt toegevoegd als maatregel”.

De gemeente Velsen heeft eerder besloten om Social Return toe te passen bij alle opdrachten boven de € 193.000,-.  Social return houdt in dat een gedeelte van de opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Alle afdelingen van de gemeente Velsen die aanbesteden zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de verplichting in het programma van eisen of het bestek bij een aanbesteding. De verplichting is ook opgenomen in het inkoopbeleid van Velsen. Lees verder Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!