Velsertunnel is veilig

Velsertunnel historieOp donderdag 4 september jl. heeft het college van burgemeester en wethouders, Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Kennemerland antwoord gegeven op de raadsvragen van D66Velsen over de veiligheid van de Velsertunnel. De Velsertunnel is veilig en voldoet aan alle eisen die gesteld worden door de huidige Tunnelwet.

VelsertunnelVolgens de deskundigen is er geen sprake van achterstallig onderhoud of verwaarlozing. De recente calamiteiten in de Velsertunnel staan daar dan ook los van. Wel is aangegeven dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden over de recente sluiting die geresulteerd heeft in een aangepast calamiteitenplan. Ook gaf het het college van B & W aan dat het inspectierapport wel eerder ter hand gesteld had kunnen worden. Hierover zijn nu aanvullende afspraken gemaakt om te komen tot een betere informatievoorziening tussen Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Kennemerland en de gemeente Velsen. Transparantie en actief betrokkenheid zijn hier sleutelwoorden. D66Velsen blijft zich inzetten voor veiligheid en bereikbaarheid van de regio IJmond.

Binnenkort volgt er een presentatie over de renovatie van de Velsertunnel in de IJmond-raden. Eind 2016 zal de renovatie gereed zijn zodat de Velsertunnel weer 40 jaar in gebruik genomen kan worden. Na de renovatie voldoet de Velsertunnel ook aan de verscherpte eisen van de nieuwe Tunnelwet van 1 mei 2019.

Rijkswaterstaat heeft de renovatiewerkzaamheden aan de Velsertunnel gegund aan de aannemerscombinatie Hyacint. Hyacint – de naam verwijst naar de vorm van de karakteristieke ventilatietorens – is een combinatie van aannemers Dura Vermeer, BESIX en installatiebedrijf SPIE Nederland. De aannemerscombinatie gaat de Velsertunnel grondig renoveren. Zo wordt de doorrijhoogte van de tunnel vergroot, zodat er minder incidenten plaatsvinden met te hoge vrachtwagens. Daarnaast worden vrijwel alle tunneltechnische installaties – zoals de ventilatie, het blussysteem en de verlichting – vernieuwd en worden de vluchtwegen aangepast.

Zie voor meer informatie Rijkswaterstaat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *