Categorieën
Nieuws

Westerpark

Via een motie verzocht: – het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden.

Categorieën
Nieuws

MRA

Via diverse moties verzocht: – In MRA verband de behoeftes van de verschillende gemeentes en provincies te inventariseren over de effecten van de verstedelijking van economische activiteit in de regio. – Een visie te ontwikkelen om een diverse economie te behouden waarin iedereen in gelijke mate blijft mee profiteren ongeacht de opleiding. – In MRA […]

Categorieën
Nieuws

Twiske Waterland

Bijdrage op agendapunt “Instemmen met de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 152)“ In het Twiske staat de natuur voorop. Dat is zo en dat blijft zo. Daarnaast is het genereren van inkomsten door commerciële activiteiten, met name grootschalige evenementen, in de zienswijze aangemerkt als de minst gewenst optie èn hebben […]

Categorieën
Nieuws

Schiphol

Inbreng van D66 op agendapunten “Kennisnemen van het onderzoek naar de positie van Schiphol en de luchtvaart in Nederland van Dr. W.J.J. Manshanden en Drs. L. M. Bus. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 13)” en “Kennisnemen van de brief inzake het onderzoek ultrafijn stof rondom Schiphol van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (Gemeenteblad afd. 1, […]