Categorieën
Nieuws

Balans sleutelwoord in bouwdynamiek

Als er één onderwerp is wat Amsterdammers bezighoudt, is het wel de grote hoeveelheid verbouwingen: de bouwwoede. Onder bouwwoede wordt verstaan de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd door uitbouw in de tuin, kelders, extra verdiepingen en balkons. Van bewoners die nachtdiensten draaien en overdag niet meer in hun eigen huis kunnen slapen vanwege lawaai, tot buren die met elkaar overhoop liggen omdat de één een uitbouw maakt waar de ander het niet mee eens is.

Nieuw Balans

Een nieuwe balans is nodig tussen ruimte voor investeringen in je eigen woning, en wooncomfort van de buurt. Om het proces in goede banen te leiden, is kordaat optreden en goede samenwerking tussen de wethouder ruimtelijke ordening en onze stadsdeelbestuurders nodig. Met name in de stadsdelen West en Zuid is de overlast van de bouwdynamiek groot. Het college van B en W en deze stadsdelen zijn samen tot een lijst met maatregelen gekomen.

Wél meer reguleren, maar geen bouwstop.

Doel van de aanpak is de jacht op het toevoegen van zoveel mogelijk vierkante meters te beteugelen, maar niet alles onmogelijk te maken. Met andere woorden: regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. Nadruk ligt dan ook op het aanpakken van de negatieve effecten tijdens verbouwingen: geluid, bezette parkeerplekken, slecht gedrag aannemers. Maar maatregelen zijn ook nodig omdat de architectonische en stedenbouwkundige aantastingen momenteel te groot zijn. Tot slot is het verlies van groen een belangrijk negatief effect dat we tegen willen gaan. Dit gebeurt doordat binnentuinen volgebouwd worden. Bewoners ervaren bouwoverlast en zijn terecht bang voor nadelige effecten op klimaat en leefbaarheid. Beteugelen is dus nodig voor bewoners, de architectuur en het groen.

Maatregelen

De maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De maatregelen leest u hier. De aankondiging ervan was voor D66 Amsterdam aanleiding om enkele verduidelijkende vragen te stellen, deze vragen en de antwoorden erop kunt u hier lezen. Er zijn mogelijkheden de bouwdynamiek aan te pakken zonder de ontwikkeling van de stad ‘op slot’ te zetten. Het is vinden van de juiste balans; ruimte voor investeringen in woningen ten opzichte van strikter omgaan met mogelijkheden tot verbouwing.

D66 in de buurt

D66-bestuurders Melanie van der Horst (West) en Sebastiaan Capel (Zuid) zijn in hun stadsdelen al voortvarend aan de slag gegaan. Zo is Van der Horst in West begonnen met een aantal pilots om meer controle te krijgen op overlast van bouwactiviteiten in de openbare ruimte. In Zuid heeft Capel zich ingezet voor een beperking op vergunningvrij bouwen in de Pijp. Daarnaast zijn ze allebei nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe A2 beleid (het beleid waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan voor veel voorkomende aanvragen zoals dakterrassen, dakkappellen, uitbouwen, kelders en balkons.)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *