Categorieën
Nieuws

Balans tussen bouwen en leefklimaat

Uitbouwen is een populaire optie voor Amsterdammers die meer ruimte nodig hebben. Dit heeft helaas ook negatieve gevolgen voor de waterafvoering van de stad. D66 is blij dat er een balans gevonden is door grondwaterneutraal bouwen toe te voegen als eis bij onderkelderen. ‘‘D66 vindt investeren in de stad goed maar er moet een balans zijn tussen het vergroten van leef- en woonoppervlakte en negatieve bijeffecten van bouwen. Grondwaterneutrale kelders zorgen ervoor dat grondwaterstromen in tact blijven en je toch die extra ruimte krijgt in je huis,’’ aldus raadslid Hülya Kat.

Bouwdynamiek
De woningschaarste heeft er toe geleid dat overal waar mogelijk bijgebouwd wordt. Er wordt op grote schaal uitgebouwd in tuinen, verdiepingen toegevoegd én ook onderkelderd. Het bouwen heeft in Amsterdam geleid tot ophef. In sommige delen van de stad zaten buren vrijwel het hele jaar door in bouwhinder. Hierop zijn er in 2019 al reguleringsmaatregelen getroffen.[1] D66 wil geen stop op bouwen maar wel regulering om de balans te bewaren. Naast geluidsoverlast, trillingen en andere bouwhinder is er nog een niet te onderschatten negatief bijeffect: verdere verstening. Terwijl tuinen volgebouwd worden en huizen onderkelderd worden heeft de stad steeds meer moeite met het afvloeien van hemelwater.

Klimaatbestendig bouwen
Door de klimaatverandering, en de wens de stad daar bestendig tegen te maken, zijn de gevolgen van onderkeldering op grondwaterstand en –stroom actueler geworden. Om de effecten van onderkelderen en de mogelijke opties ter verbetering te onderzoeken is er door de gemeente een onderzoek verricht. Hierbij is een afwegingskader opgesteld, mede naar aanleiding van initiatieven van bewoners(groepen) van Amsterdam die geconfronteerd werden met de negatieve gevolgen van de aanleg van kelders. Maar ook door participatie van bewoners die juist hebben aangegeven dat hun toekomst in Amsterdam afhankelijk is van de aanleg van extra vierkante meters woonruimte bij hun woning.[2] Het resultaat hiervan is een nieuwe eis bij kelders bouwen: grondwaterneutraal. Er zal per buurt gekeken worden naar de effecten op het grondwater en de mogelijkheden voor het aanleggen van grondwaterneutrale kelders. ‘‘Het klimaatbestendig houden van onze stad is een groeiende opgave en wordt door klimaatverandering steeds actueler. Om de waterberging in de stad te handhaven mag de grondwaterstroom niet verstoord worden. Ook moeten mensen hun leefruimte kunnen vergroten als ze dat willen. Grondwaterneutrale kelders zijn hier een oplossing op,’’ aldus raadslid Hülya Kat.

Nieuwe bouweisen
Wat betekenen de nieuwe bouweisen voor u in de buurt? Dat hangt af van de wijk. Er komt een buurtgerichte aanpak waarbij er per buurt gekeken wordt welke maatregelen nodig zijn om grondwaterneutraal te bouwen. Dit kunnen verschillende maatregelen zijn, als de netto opbrengst maar betekent dat het grondwater niet verstoord wordt. Er zijn ook enkele buurten waar dit zal betekenen dat er geen ondergrondse bouwwerken gebouwd mogen worden omdat dit een te groot risico op onherstelbare schade van de bodem en de grondwatersituatie en opbarstrisico kan opleveren. ‘‘Wat D66 betreft is er sprake van een genuanceerde aanpak in het Afwegingskader. De gemeente verbiedt alleen de aanleg van kelders in gebieden waar deze een onaanvaardbaar risico (op onherstelbare schade) opleveren en stelt in alle andere gebieden aan kelders zodanige voorwaarden dat de grondwatersituatie er niet door verslechtert. Wel dient de gemeente deze nieuwe regels goed te communiceren,’’ aldus raadslid Hülya Kat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *