Categorieën
Nieuws

BEDRIJVENSTRATEGIE

Inbreng van D66 op de concept bedrijvenstrategie 2020-2030 Amsterdam duurzaam productief.

Voorzitter,

Als je economische groei wil die kansen geeft aan iedereen, als je banen wil op alle niveaus en als je de turbo wil zetten op de verduurzaming van stad, als je vooruit wilt met slimme innovaties, dan heb je Amsterdamse ondernemers keihard nodig.

Voor D66 is het daarom logisch dat je de stad voor hen aantrekkelijk wil maken. En dat kunnen we niet alleen, dat moeten we doen met de hele regio.

Ik begin mijn betoog met een aantal algemenere vragen over deze strategie en eindig met een paar onderdelen die ik er graag nog even uitlicht.

D66 kan zich helemaal vinden in de richting die wordt aangegeven met deze strategie.

De energietransitie en circulaire economie zijn naast interessante kansen voor innovatie ook gewoon pure noodzaak en dan is het logisch dat je ruimte gaat geven aan bedrijven die werken aan deze transitie en economie.

Bij ruimtegebrek voor verschillende soorten bedrijvigheid is het slim om te kijken naar verdichting met creatieve bedrijventerreinen.

Waar de stad steeds autoluwer wordt, is het vanzelfsprekend dat wij volop inzetten op goede OV- en fietsverbindingen.

De vragen die ik bij deze strategie als geheel heb, gaan over de risico’s die ik uit het document zelf niet helemaal kan halen. Misschien kan de wethouder daar iets meer over vertellen. Welke risico’s ziet het college in de uitvoering van deze strategie?

En daarnaast: wat zijn nu de belangrijkste KPI’s van deze strategie (denk aan investeringen, banengroei, ondernemersklimaat etc.)

Voorzitter, de bedrijvenstrategie die wij vandaag bespreken is het eindproduct van vele gesprekken met ondernemers en ondernemersverenigingen die samen de economische motor van Amsterdam vormen. De samenstellers van dit document verdienen een compliment voor hoe ze alle ideeën voor nu en de toekomst helder en toegankelijk hebben weergegeven in deze strategie.

Het is geen draaiboek voor wat er precies per buurt gaat gebeuren, en gelukkig maar, want ik weet zeker dat wij over een paar jaar alweer veel slimmere uitvoeringsideeën hebben dan nu. Deze strategie kan volgens D66 nog wel een tijd mee omdat het juist ruimte laat. Mijn eigen initiatiefvoorstel voor de Riekerzone is ook met dat idee geschreven.

Ruimte openlaten in de uitvoering mag echter niet tot luiheid leiden. D66 verlangt van deze wethouder dat hij vinger aan de pols houdt, continu, of het nu om een platform voor vraag en aanbod van tijdelijke bedrijfsruimten of de mogelijkheid voor een plintcoörporatie in het Hamerkwartier: wij mogen niet treuzelen!

Voorzitter, ik zou daarom nog wel wat meer idee willen krijgen bij waar deze strategie ons per direct toe aanzet. Mijn eerste paar vragen vallen eigenlijk onder het kopje: “wat gaan wij morgen al doen”?

En laat ik dan beginnen bij het aanbod van kleine bedrijfsruimten, die staat onder druk. Hoge huurprijzen met als gevolg verdringing van de maakindustrie en logistiek. Het is belangrijk dat wij slim bestemmen en handhaven. En in dat kader ben ik benieuwd: wat wijzigt er t.o.v. de huidige situatie? Wijzigt er iets in capaciteit? Gaan we het slimmer doen? En hoe dan? Voorzitter, ik wil de wethouder bij de beantwoording van deze vraag uitnodigen specifiek in te gaan op de verzamelgebouwen waarover in de strategie wordt gesproken.

En dan voorzitter, wil ik de wethouder vragen over die plintcoörporatie wat toelichting te geven. Want waaruit bestaat nu precies het “verkennen van de mogelijkheid”? En zijn er niet meer nog te ontwikkelen woon-werk-gebieden die zich hiervoor lenen?

Dan de ambachten voorzitter.
Bakkers, kledingateliers, schoenmakers vervullen een belangrijke rol in de diversiteit van woonwijken. Bevolkingsgroei leidt tot groei van het aantal ambachtsondernemingen. Ambachten hebben een sterk lokaal verzorgend karakter en een “eigen gezicht” in de buurt. Ambachten dragen bij aan het behoud van banen op alle niveaus. Het zou D66 een lief ding waard zijn als wij in bestemmingsplannen het aantal locaties voor ambachten behouden én ontwikkelen om aan toekomstige vraag te voldoen. Dit heeft ook nog eens een prijsdrukkend effect op de huurprijzen.

Voorzitter, dan besteed ik graag even apart aandacht aan social enterprises. Dat zijn ondernemers die gedreven worden door een maatschappelijk missie. Met de onvermoeibaarheid die ondernemers kenmerkt, realiseren ze een impact, bijvoorbeeld door een dienst of product aan te bieden. Winst als middel, niet als doel. Voorzitter, wat D66 betreft verdienen zij niet alleen bij de bespreking maar ook in de strategie zelf apart de aandacht. Het is in het voordeel van onze stad als wij faciliteren dat zij hun activiteiten kunnen verrichten. Ze geven immers per definitie iets terug. Ik zal hiervoor nog een voorstel doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *