Categorieën
Nieuws Politieke Acties

D66 Amsterdam

D66 Amsterdam

Dankbaar en zeer vereerd met het advies van de lijstadviescommissie voor de advies-kandidatenlijst van D66 Amsterdam. Ik zal keihard werken om het vertrouwen waar te maken. Ik wil dat wij een partij zijn wat klein en persoonlijk voelt maar met een goed professionele structuur om een stevig geluid te maken. Natuurlijk is er concurrentie maar samen trek je op voor (radicale) kansengelijkheid, meer ruimte voor middeninkomens en goed onderwijs. Nu zijn de ruim 3800 leden aan zet.

Wie ben ik? Sinds 2009 ben ik actief als D66’er voor een praktische en resultaatgerichte (lokale) politiek om mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Als sociale vrouw met een groot multicultureel bewustzijn sta ik positief en maatschappelijk betrokken in het leven. Open staan voor andere mensen en ideeën is voor mij vanzelfsprekend en inspirerend. Ik geloof in solidariteit, onderlinge zorg en verbondenheid. Daarnaast sta ik voor individuele keuzevrijheid, gelijke kansen en vrije ontplooiingsmogelijkheden.

Sinds 2010 heb ik als raadslid in een middelgrote gemeente politieke ervaring opgedaan waarbij ik met een positief-kritische houding heb gewerkt aan meer vertrouwen en transparantie in de lokale politiek. Afgelopen jaren heb ik mij met enthousiasme ingezet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van huiselijk geweld en (jeugd)werkloosheid. Tevens heb ik gepleit voor het gebruik van open data, toestaan van gereguleerd wietteelt, aandacht voor gewortelde asielkinderen, inzetten van Social Return, aandacht voor verwarde personen en de veiligheid van de Velsertunnel. Ook was ik voorzitter van het John van Dijk Fonds, een fonds om jongeren en politiek dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast was ik voorzitter van de raadscarrousel vergaderingen van de gemeenteraad van Velsen.

Als HRM-professional voor een middelgroot schoonmaakbedrijf weet ik, dat een ieder mee wil tellen en hoe moeilijk het is om op te klimmen op de sociaaleconomische ladder. Ook weet ik uit eigen ervaring dat het niet vanzelfsprekend is: gelijke kansen voor iedereen. Er zijn mensen die niet mee kunnen komen in onze samenleving en er zijn nog steeds te veel kinderen die opgroeien in armoede. Ik wil met D66 opkomen voor de werkende armen. Knelpunten wegnemen zodat Amsterdam beter in staat is om een passende baan, opleiding en woning te realiseren voor een ieder. Preventie en maatwerk zijn hierin sleutelwoorden. Ik ga uit van eigen kracht van mensen waar mogelijk, maar ook anderen helpen waar nodig.

Als regiobestuurslid van Noord-Holland heb ik ervaring opgedaan om een verbindende schakel te zijn tussen verschillende opvattingen zodat D66’ers elkaar op de verschillende niveaus elkaar daadwerkelijk kunnen versterken. Als voorzitter van de IJmondcommissie, een raadscommissie waarbij regionale samenwerking voorop staat, heb ik geleerd om mensen mee te nemen door duidelijkheid te scheppen in het proces, oog te hebben voor verschillende opvattingen en scherp te luisteren. Ik wil mijn bijdrage leveren aan een krachtige en transparante regio waarbij Amsterdam in verbinding staat met de provincie en de rest van Nederland. Amsterdam is van alle Nederlanders. Met de steeds intensievere samenwerking binnen de MRA zijn dialoog, vertrouwen en verbinden de basisvoorwaarden om politiek resultaat te bereiken. Hiervoor is strategische signalering en afstemming nodig, net als kennisdeling. Het verkiezingsprogramma is daarbij mijn leidraad net als ons sociaalliberale gedachtegoed.

Ik zie de toekomst van Amsterdam positief tegemoet waarbij ik de verscheidenheid van Amsterdam zichtbaar wil maken, verwoorden en vertalen naar beleid. Monitoren hoort daar ook bij, net als anderen blijven inspireren om zich in te zetten voor de stad. Het verschil maken gebeurt niet in een select gezelschap. De stad in, Amsterdammers ontmoeten, in gesprek zijn met bestuurders van maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en het bedrijfsleven maar ook hard werken en niet bang zijn voor een stevige discussie. Om in schoonmaaktermen te spreken: “zonder wrijving geen glans”. Ook als het gaat om de balans tussen de leefbaarheid in de stad en het economisch belang van toerisme vergt een aanpak van dialoog maar ook van integraliteit van de verschillende beleidsterreinen. Verdedigen van democratisch genomen besluiten als het nieuwe erfpachtstelstel hoort ook bij de taken van een D66-raadslid.

Met mijn aanstaande verhuizing wil ik mij keihard gaan inzetten voor meer vertrouwen en transparantie in de Amsterdamse politiek. Het is aan ons als D66’er zorg te dragen voor een behoorlijk bestuur die richting geeft en niet over maar mét de Amsterdammers rechtvaardige beslissingen neemt. Dit op basis van zorgvuldigheid, geen feitenvrije politiek en met oog voor de menselijke maat.

Ik hoop met uw steun en vertrouwen te mogen blijven inzetten voor D66 en Amsterdam om ervoor te zorgen dat een ieder telt ongeacht afkomst mét gelijke kansen voor ieder (nieuw) Amsterdammer.

Hülya Kat

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *