Categorieën
Nieuws

Gebiedsuitwerking Marktvisie Zuidoost

Bijdrage Raadscommissie Financiën en Economische Zaken 25 juni 2020

Voorzitter,

De markten zijn onlosmakelijk onderdeel van Amsterdam en zijn van grote economische, sociale en culturele waarde voor de stad. De markt biedt een unieke ontmoetingsplek waar de grote diversiteit aan Amsterdammers elkaar kunnen ontmoeten.

D66 heeft deze gebiedsuitwerking geagendeerd omdat Zuidoost een primeur heeft, de eerste uitwerking van de Marktvisie maar met verbeterpunten voor andere gebiedsuitwerkingen. Het gaat dan o.a. gesprek belanghebbenden, vooraf presentatie van het onderzoek, kaders marktvisie scherp in de gaten houden en betere integratie van versterking voor de korte en lange termijn. D66 voegt er graag één toe: het advies van de stadsdeelcommissie. Als er wordt gesproken over uitvoerige consultatie en prettige en effectieve samenwerking tussen college en dagelijks bestuur lijkt ons dat niet meer dan logisch.

Waarom is het eigenlijk belangrijk om aandacht te besteden aan de marktvisie en de gebiedsuitwerkingen?

Voorzitter,

D66 wil dat Amsterdammers op een redelijke afstand hun dagelijkse boodschappen kunnen doen; er dient sprake te zijn van een evenwichtig voorzieningenniveau.
Het gaat ook om stimuleren van de werkgelegenheid en verdiencapaciteit van marktondernemers. Net als bevorderen van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de buurten; aantrekkelijke winkelgebieden voor niet dagelijkse benodigdheden. Een evenwichtig verspreid warenmarkten en behoud van verscheidenheid bijzondere themamarkten voor niet dagelijkse benodigdheden.

De gemeente kan dit niet alleen. Het is een samenspel met marktondernemers maar er is ook een goed functionerend marktbeheer nodig. De marktondernemers dienen ook nog meer als een collectief te gaan opereren. De markt is inderdaad meer dan een optelsom van losse marktondernemers. Het is dus belangrijk dat iedere markt een representatieve marktadviescommissie heeft om bijv. afspraken te maken met winkeliersverenigingen. Het zou goed zijn als het college laat weten hoe de ondersteuning van de gemeente hierin eruitziet. Hoe wordt gezamenlijk het ondernemerschap versterkt?
Een andere vraag is het promotieplan; acquisitie en sociale media. Hoe ziet de ondersteuning/stimulering van de gemeente hierin uit?

Maar het gaat ook om:
– maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid
– stimulering van promotie en aantrekken van nieuwe ondernemers

D66 wil dan ook meegeven dat bij de volgende gebiedsuitwerkingen de volgende vragen relevant zijn:
– Is er evenwicht samenhang van maatregelen?
– Is het uitvoerbaar?
– Zijn de randvoorwaarde voldoende op orde?
– Is er voldoende aandacht?
– Worden de markten versterkt?

Terug naar Zuidoost.
Er is sprake van een goede basis met themamarkten, foodmarkt, weekmarkten en ook centraal gelegen.

Anton de Komplein —> stadsdeelmarkt zaterdag
Kraaiennest —> doordeweekse wijkmarkt
Reigersbos — doordeweekse wijkmarkt
Ganzenhoef —> kleine voedselmarkt
Arenapoort —> kleine voedselmarkt

D66 vraagt zich af hoe de besluitvorming kan worden getoetst, er zijn namelijk geen inhoudelijke verslagen van de stadsdeelcommissie beschikbaar.
Dit geldt voor zowel de vergaderingen van 28/11/19, 19/12/19 en 16/01/20.

Ik lees in het advies van de stadsdeelcommissie o.a.
– dat marktondernemers geen vertrouwen hebben in de overheid;
– niet alle marktondernemers op de hoogte zijn van de uitwerking;
– te select aantal marktondernemers zijn gesproken;
– maar ook dat er kansen zijn voor een themamarkt.

D66 heeft dan ook de volgende vragen:
1. Kan geschetst worden hoe stapsgewijs uitvoering wordt gegeven aan de plannen? En hoe tussentijds getoetst kan worden of de randvoorwaarden voldoende op orde zijn?

2. Wat zijn de acties voor de korte termijn? Welke kwaliteitsverbetering gaat er nu plaatsvinden op het gebied van vernieuwing en aantrekkelijkheid?

3. Hoe gaat de uitwerking eruit zien van de kansen van de themamarkt?

En dan voorzitter, het voorstel voor een stadsdeelmarkt op de Anton de Komplein in 2026. Daar zijn de meningen over verdeeld echter ligt er een voorstel. Het is goed om in 2022 de randvoorwaarden hiervoor te toetsen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *