Categorieën
Amendementen

Jachthaven Zeeburgereiland

Gehoord de discussie over het bestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 507). Overwegende dat:

– Voor de showroom op de jachthaven abusievelijk is uitgegaan van een bruto- vloeroppervlakte. Hierdoor kan de showroom niet met twee bouwlagen, overeenkomstig het goedgekeurde definitief ontwerp, gerealiseerd worden. Er moet dan ook uitgegaan worden van bebouwd oppervlak;

– De door insprekers aangeleverde gewijzigde parkeerbalans beoordeeld en akkoord bevonden is door de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte. De door het plan gegenereerde parkeerbehoefte wordt hiermee op het eigen terrein van de jachthaven opgevangen;

– Het gaat om technische verbeteringen.

1. De volgende aanpassingen in het bestemmingsplan Jachthaven Zeeburgereiland op te nemen en daartoe de verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0363.M1819BPGST-VG01, als volgt aan te passen:
a) De aanduiding ‘maximum vloeroppervlakte; bvo (m2)’ op de verbeelding (zuidelijke bouwvlak) te vervangen door de aanduiding ‘maximum bebouwd oppervlak (m2)’, waarbij 880 m² gehandhaafd blijft;
b) Artikel 4.2.2 onder b van de planregels: het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, tenzij de aanduiding ‘maximum bebouwd oppervlak (m²)’ is opgenomen. Ter plaatse van die aanduiding mag het bebouwd oppervlak niet meer bedragen dan is aangeduid;
c) Artikel 4.3.3 onder a van de planregels: het gebruik als bedoeld in lid 4.1 mag alleen plaatsvinden, als minimaal 98 autoparkeerplaatsen in het vaarseizoen op deze gronden beschikbaar zijn en worden gehouden;
d) Artikel 4.3.3 onder b van de planregels: het gebruik als bedoeld in lid 4.1 mag alleen plaatsvinden, als minimaal 68 autoparkeerplaatsen buiten het vaarseizoen op deze gronden beschikbaar zijn en worden gehouden

  1. De toelichting van het bestemmingsplan daarop aan te passen.
  2. De Nota van beantwoording zienswijze daarop aan te passen.

Bovenstaande amendement is mede ingediend door N.A. van Renssen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *