Categorieën
Nieuws

NDSM

Voorzitter,
Eerder is besloten de potentiële ontwikkellocatie voor ca. 300 woningen op NDSM-werf Oost on-hold te zetten tot en met 2028 en ruimte te geven aan tijdelijke initiatieven en de culturele programmering.

Nu ligt er een actueel stedenbouwkundig, programmatisch en financieel kader voor de resterende ontwikkeling van de NDSM-werf tot 2030.

Het gaat dan om transformatie naar een hoogstedelijk, gemengde stadswijk met een evenwichtige mix van wonen, werken en maatschappelijke en recreatieve voorzieningen. Het moet gaan om een creatieve wijk met ook ruimte is voor, sport, spel, ontspanning, recreatie en groen.

Er worden kansen gezien om het areaal voor groen en sport substantieel te vergroten op het NDSM-werf Oost. Dit mag echter niet ten koste gaan van de culturele ondernemers.

Uitgangspunten daarbij zijn het respecteren van NDSM-werf Oost als monumentaal ensemble, behoud van het industriële karakter en behoud/versterking van de culturele activiteiten (waaronder evenementen).
D66 leest dat in het eerste kwartaal van 2021 de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan de raad worden voorgelegd. Maar hoe verloopt dit proces eigenlijk ondertussen?

De signalen die D66 krijgt, zijn als volgt.
Een brainstormsessie waarin een aantal partijen van de werf waren uitgenodigd om mee te denken over meer groen en meer sport op de werf maar opvallend genoeg waren er een groot aantal partij niet aanwezig.
Ook waren er externe partijen uitgenodigd die of soms of helemaal niet met de werf verbonden zijn. Als het goed is, zijn de plannen begin september in de vorm van een playbook aangeboden aan het college. De vraagt rijst of hiermee sprake is van inspraak of een gezamenlijke besluitvorming. Kan de wethouder dit toelichten?

Dan over de ondernemers van de werf. Ook voor hen is bereikbaarheid, parkeren, veiligheid en invulling van de openbare ruimte van groot belang. Er werken bij deze bedrijven plm. 500 mensen, zorgen voor leefbaarheid het gehele jaar door, en belangrijker nog, máken de aantrekkelijkheid van de NDSM-werf. Wij hebben het allemaal kunnen lezen als reacties onder de petitie red Pllek.

D66 ziet het belang in van deze energieke creatieve invulling door de ondernemers. De bruisende NDSM-werf met internationale allure is een enorm waardevol ‘stadshart’ voor de 15.000 woningen die er omheen gebouwd worden (ndsm-west/buiksloterham).

De mensen komen er ook wonen juist vanwege wat er gebeurt op de NDSM-werf. Is het college met D66 eens dat deze ondernemingen waarde toevoegen aan de werf die het nu heeft, voor de buurt in wording (en de stad). Het is dé plek waar oud&nieuw-noord en de stad elkaar ontmoet. De hele stad komt naar de werf (in meer en mindere mate).

Van de Bijlmer, Zuid, West, tot Oost, Centrum en Noord. Zo een gebied heb je nergens in de stad. Ook de culturele en maatschappelijke diversiteit is opvallend.

Kortom voorzitter, hoewel de Stichting NDSM-werf al gestart is met het opzetten van (kleinschalige) experimenten voor groen en sport, wordt het tijd voor een visie. Het is tijd dat er knopen worden doorgehakt want de stichting lijkt het niet waar te maken. Hier mogen ondernemers niet de dupe van worden.

D66 wil niet dat ondernemers worden weggestuurd voor leegstand en de wethouder gaf de vorige keer al aan bereid te zijn met exploitanten te kijken hoe we met contracten kunnen omgaan zolang nog niet alle plannen helemaal zijn uitgekristalliseerd.

Het zou fijn als het college de belangen van de ondernemers op de werf waarborgen. Zeker voor de tijdelijke invulling tot 2030.

Voorzitter, tot slot, we moeten de sportnorm halen, overal, en op een verstandige manier. D66 zal dat proces nauwgezet volgen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *