Categorieën
Raadsvragen

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. De minister heeft benadrukt dat de betrokken bouwbedrijven niet gecompenseerd worden voor de verliezen die het gevolg zijn van de door hen gemaakte ontwerpfout. De vragenstellers willen eventuele samenhangende nadelige gevolgen van het uitstellen voor Amsterdam en het Havenbedrijf zoveel als mogelijk beperken.

Gezien het vorenstaande zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Heeft het college contact gehad met het Havenbedrijf over deze vertraging? Heeft het havenbedrijf daarbij aangegeven dat er financiële of andere gevolgen ontstaan door de vertraging die het Havenbedrijf en de gemeente direct raken, bijvoorbeeld als gevolg van reeds gesloten contracten en/of gemaakte investeringsbeslissingen?

Toelichting: De minister schrijft: “Naast de verliezen voor de aannemers zie ik mij ook geconfronteerd met forse kostenstijgingen aan Rijkszijde die samenhangen met het project. Deze kosten houden voor een deel verband met de vertraging. Er zijn extra kosten voor het langer moeten openhouden van de Noordersluis dan voorzien en het langer in stand moeten houden van de Hoogwaterkering ter plaatste van het werkterrein op het sluizencomplex. Met de bestuurlijke partners ben ik in gesprek over de financiële gevolgen van de vertraging.”.

2. Zijn van het langer openhouden van de Noordersluis en het langer in stand moeten houden van de Hoogtewaterkering kosten te verwachten voor de gemeente of het Havenbedrijf?

3. Verwacht het college nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid in Amsterdam, zou u in het bijzonder in willen gaan op de werkgelegenheid in de haven?

4. Welke consequenties voorziet het college voor de toegankelijkheid van de verschillende soorten scheepvaart voor de Amsterdamse haven?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *