Categorieën
Nieuws

RO/Raad 22 april 2020

Instemmen met het afwijken van de Hoofdgroenstructuur ten behoeve van het vergroten van een tijdelijk schoolgebouw op de locatie Martin Luther Kingpark 1. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 389)

Er is sprake van een groot maatschappelijk belang. D66 hecht dan ook aan het belang van tijdelijke huisvesting school zwaarder gewicht toe dan de belangen van het groen in de Hoofdgroenstructuur. Dit gaat namelijk over tijdelijkheid, er zijn geen alternatieven en het terrein wordt daarna ingericht als een park. Wat D66 betreft is deze raadsvoordracht rijp voor besluitvorming.

Vaststellen van het bestemmingsplan IJburg 2e fase, 1e partiele herziening. Centrumeiland (Gemeenteblad afd. 1, nr. 386)

IJburg Tweede fase is één van de grootste woningbouwlocaties van Amsterdam. De uitwerking van de aanpak van de bouwdynamiek is verwerkt in deze partiële herziening. Het gaat dan bijv. Om maximaal 50% vergunningvrij bouwen in de privétuin en ondergronds bouwen onder hoofdgebouw. Dit zijn duidelijke beperkingen van de bouwrechten net als geen dakopbouw tot 5 meter. Er zijn geen zienswijzen ingediend en wat D66 betreft is deze raadsvoordracht rijp voor besluitvorming.

D66 wil benadrukken dat het niet meer op zijn plaats om ene bedrijf hier ontwikkelingsmogelijkheden te ontzeggen. Stadsdeelcommissie Noord is positief maar houdt vinger aan de pols wat betreft de verkeerssituatie en het overleg faciliteren. D66 sluit hierbij aan. Deze bijzondere functie op een bijzondere plek is wat D66 betreft rijp voor besluitvorming.

Vaststellen van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen Zeeburgerpad en welstandscriteria voor het Zeeburgerpad. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 387)

D66 staat voor een toegankelijke stad met gemengde wijken. Voor meer woningen voor middeninkomens.

Met de ontwikkeling van dit bedrijventerrein naar een woon/werkgebied worden ongeveer 215 woningen gebouwd met 40% middenhuur en koop en 20% vrije sector huur- en koop. Vanwege het versnipperd eigendom zal dit wel in fases plaatsvinden.

Er is sprake van een binnenstedelijke omgeving met een welstandsniveau van ‘verstedelijkt havengebied’. Er dient voor minstens 25% sprake te zijn van werkfunctie. D66 hecht waarde aan het bestaan van midden en klein bedrijven, van gedeelde ruimtes voor start-ups, voor creatieve bedrijvigheid, voor kleinschalige productie en ambachten. Zo blijft de oorspronkelijke karakter van de locatie herkenbaar.

Er is sprake van terughoudend horeca met één definitieve horecavestiging vanwege het karakter van het gebied en de aanwezige horeca in de directe omgeving. Natuurlijk dient het woon- en leefklimaat in acht genomen te worden en ligt de nadruk op wonen, feit blijft wel dat met de aanwezige horeca ook tijdelijke horeca wordt meegenomen terwijl die max voor 10 jaar zijn vergund. Voorzitter, een nieuw woon- werkgebied bouw je niet voor 10 jaar. In plaats van horeca te belemmeren zouden wij niet deze tijdelijke initiatieven definitief kunnen maken? Zodat dit raadsvoordracht niet aangepast hoeft te worden?

Tenslotte voorzitter, wil D66 meer duidelijkheid over de openbare ruimte als één ruimtelijke eenheid met vergroening als inzet. Wat is de laatste stand van zaken?

Kortom voorzitter, D66 wil drie dingen

 • 1. behoud van kleinschalige productieve en ambachtelijke bedrijven en creatieve functies
 • 2. Inzet van vergroening in de openbare ruimte
 • 3. Verruimen van de horeca

Vaststellen van het bestemmingsplan Willemspark – Vondelpark 2019. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 390)

De uitwerking van de aanpak van de bouwdynamiek is verwerkt in dit bestemmingsplan:

 • beperken onbenutte bouwrechten achterzijde hoofdgebouwen;
 • Betere bescherming van de cultuurhistorische waarden;
 • Geen nieuwe hotels toegestaan;
 • Bestemming van waarde-landschap zorgt voor bescherming groene doorzochten;
 • Parkeren in de tuin tegenaan om zo de tuinen zo groen en open mogelijk te houden.

Aan de andere kant is het vinden van de balans van individuele uitbreidings-woonwensen tegen behoud van kwaliteit bebouwde omgeving en woon- en leefklimaat. Het is dan ook niet vreemd om een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid voor de bouw van kelders onder het hoofdgebouw in het bestemmingsplan op te nemen. Dit is in overeenstemming met alle recente bestemmingsplannen binnen de ring a10. Brengt D66 wel op de vraag waar het stedelijk beleid blijft.

Wel heeft D66 de volgende visie:

 • snel delen van oud-zuid aan te wijzen als rijksbeschermd stadsgezicht;
 • Vaste wc gebouwen in het Vondelpark te realiseren conform initiatiefvoorstel ‘Baas over eigen blaas’ met respect voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde;
 • Zorg voor versterking en behoud van de woon-werkfuncties naast behoud van maatschappelijk oppervlak. Goed dat de vloeroppervlakte voor kantoren niet is gelimiteerd met een gemengde woon/kantoorbestemming.

Nog een compliment voor het overzicht van de wijzigingen, daar kunnen andere bestemmingsplannen een voorbeeld aannemen.

Tot zo ver voorzitter.

Vaststellen van het bestemmingsplan Schellingwouderdijk 339-341. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 388)

D66 wil benadrukken dat het niet meer op zijn plaats om een bedrijf hier ontwikkelingsmogelijkheden te ontzeggen. Stadsdeelcommissie Noord is positief maar houdt vinger aan de pols wat betreft de verkeerssituatie en het overleg faciliteren. D66 sluit hierbij aan. Deze bijzondere functie op een bijzondere plek is wat D66 betreft rijp voor besluitvorming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *