Categorieën
Nieuws

Schiphol

Inbreng van D66 op agendapunten “Kennisnemen van het onderzoek naar de positie van Schiphol en de luchtvaart in Nederland van Dr. W.J.J. Manshanden en Drs. L. M. Bus. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 13)” en “Kennisnemen van de brief inzake het onderzoek ultrafijn stof rondom Schiphol van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 14)”

Voorzitter,

Het coalitieakkoord is wat D66 betreft nog op ieder punt actueel:

  • Schiphol levert als logistieke en zakelijke knooppunt een belangrijke bijdrage aan het aantrekkelijke vestigingsklimaat van de regio
  • Groei tot 2023 is onwenselijk, en om vanaf 2023 daar verandering in te brengen moet de komende jaren de nodige winst worden geboekt, niet in de laatste plaats op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid in de vorm van zonder extra geluidshinder
  • Nog meer vakantievluchten daar zit niemand op te wachten, maar vooral:
  • Laat Schiphol toch de meest duurzame hub-luchthaven van Europa worden.

Voorzitter, D66 onderschrijft deze uitgangspunten en is van geen van deze uitgangspunten bereid om ze te bagatelliseren of er afstand van te nemen.

Voorzitter, wij bespreken vandaag één van de onderzoeken en een brief over ultrafijnstof, maar wie vooruit wil met Schiphol moet het hele plaatje in acht nemen.

Wat D66 betreft kan er over de noodzaak om geluidshinder, ultrafijnstof en klimaatschade te bestrijden, geen twijfel meer bestaan. Wat daarbij niet gaat helpen,is het bagatelliseren van banen van Amsterdammers.

Voorzitter, het dossier Schiphol is complex en vraagt van ons dat wij steeds het hele plaatje in acht nemen. Wij hebben dan ook moeite met een motie waarin een deel van dat plaatje wordt weggepoetst.

Wat een ander onderzoek dat vandaag niet is geagendeerd, leert ons dat Schiphol een opvallende rol op de regionale arbeidsmarkt vervult als gekeken wordt naar het opleidingsniveau van het personeel.

In onze regio waarin bovengemiddeld veel hoogopgeleiden werken (en wonen) heeft Schiphol relatief veel banen voor de praktisch geschoolden en middelbaar opgeleiden.
Deze mensen zijn hard nodig om die energietransitie waar wij altijd over praten, echt voor elkaar te boksen.

En voorzitter, dat mensen die werk hebben vanwege onze goede concurrentiepositie moeilijk in cijfers zijn uit te drukken, wil niet zeggen dat het geen mensen zijn met banen waar ze iedere dag met veel plezier naar toe gaan.

Ontken die banen niet, kijk niet naar één, maar naar alle beschikbare onderzoeken. Of ze ons nu vertellen hoe wij fijnstof of klimaatschade kunnen aanpakken, of welke banen er op het spel staan, ze zijn allemaal relevant.

Voorzitter,de uitgangspunten van het coalitieakkoord geven voor D66 een volledige en verstandige richtlijnen voor de toekomst.

En nu vooruit!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *