Categorieën
Nieuws

Schriftelijke vragen inzake positie zzp’ers in economische crisis

Amsterdam staat aan de vooravond van een nieuwe economische crisis. Onder andere de lockdown, maar ook de 1,5 meterregel en de beperkte capaciteit in plekken van vrijetijdsbesteding hebben zware gevolgen voor de Amsterdamse economie. Alle Amsterdammers worden door deze maatregelen geraakt, maar in het bijzonder bij zzp’ers liggen risico’s op problematische schulden op de loer. Een zorgelijke ontwikkeling omdat Amsterdam de meeste zzp’ers van Nederland heeft. Er wordt gewaarschuwd voor een grote schuldengolf bij zzp’ers. De gemeente kent succesvolle programma’s in het tegengaan van schulden zoals Vroeg Eropaf en de fractie van D66 wil weten of Amsterdam er ook klaar voor is om de schuldengolf bij zzp’ers tijdig en duurzaam aan te pakken.

De volgende raadsvragen zijn gesteld:

 1. Kan het college een overzicht geven van het aantal zzp’ers in Amsterdam voor maart dit jaar, uitgesplitst naar de sectoren waar zij destijds werkzaam waren?
 2. Kan het college een overzicht geven van het aantal persoonlijke
  faillissementen dat is aangevraagd sinds maart, uitgesplitst naar zzp’ers en niet zzp’ers?
 3. Kan het college een overzicht geven van het aantal aanmeldingen/aanvragen bij schuldhulpverlening sinds maart, uitgesplitst naar zzp’ers en niet zzp’ers?

In het plan van aanpak ‘ Meer kans voor werkende minima’ staat: “Van de werkende minima behoorden circa 6.000 huishoudens tot de werkende minima met een eigen bedrijf als belangrijkste inkomensbron in het jaar 2016. Procentueel is het armoederisico onder zelfstandigen ca. twee keer zo groot als voor werkenden in loondienst. Zelfstandigen met schulden hebben ook met aanzienlijk hogere schulden te maken dan particulieren.

 1. Is het college het met de indieners eens dat zzp’ers een risicogroep zijn als het gaat om schuldenopbouw?
  De diversiteit van de doelgroep maakt het uitdagend om deze doelgroep te bereiken met het bestaande aanbod aan gemeentelijke ondersteuning. Trots en schaamte spelen een rol, maar ook onbekendheid met de gemeentelijke ondersteuning worden als oorzaak genoemd.
 2. Deze laatste zin laat zien dat er kansen liggen om de nieuwe groep zzp’ers die in de minimagroep terecht komen te bereiken. Is het college bereid om een grootschalige communicatiecampagne te starten, met als doel om zzp’ers te bereiken die met schulden kampen of het risico op schulden lopen, waarbij ingespeeld wordt op mogelijke gevoelens van schaamte en trots?
  De beste weg uit armoede is werk.
 3. Is het college het met de indieners eens dat een deel van de zzp’ers zich zal moeten omscholen?
 4. Zzp’ers zijn zelfstandig en hebben geen recht op omscholing vanuit een bedrijf. De gemeente zal omscholingsmogelijkheden moeten bieden. Op welke manier gebeurt dit al?
  a. Wordt er samengewerkt met de sectoren in Amsterdam waar juist een tekort is aan mensen zoals het onderwijs, de zorg, de it branche?
  b. Zo ja, welke en op welke manier?
  c. Zo nee, waarom niet?
 5. “Is het mogelijk om zzp’ers een bijzondere status te geven in het werkcentrum (van werk naar werk), met als doel hen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden?”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *