Categorieën
Nieuws

Snel duidelijkheid nodig over ondernemen op 1.5 meter

Binnenkort kunnen Amsterdammers eindelijk weer naar het museum, theater en café. Na meer dan twee maanden lockdown start het openbare leven weer op. Maar voor veel ondernemers en culturele instellingen gaat die versoepeling gepaard met veel vragen. Raadslid Hülya Kat wil daarom opheldering van het stadsbestuur over de versoepeling van de maatregelen. Kat: “De D66-fractie krijgt uit alle branches signalen dat nog veel onduidelijkheid bestaat over wat nu wel en niet mag. Om soepel en veilig open te kunnen is het van groot belang dat zij snel heldere informatie krijgen over ondernemen in de anderhalvemetereconomie.”

Onduidelijk

Zo is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of een muur voldoende afscheiding biedt in de 1.5 meter regel. Bijvoorbeeld als je zit te eten in een nisje in een restaurant. En als een muur voldoende afscheiding biedt, is plexiglas ook goed om tussen te zitten in de kroeg of het theater? Wat is 30 man inclusief personeel? Tellen medewerkers mee die alleen op het terras staan? Wanneer telt een ruimte mee als een aparte ruimte? Kortom, er zijn nog veel vragen. Kat: “Veel ondernemers waren enorm blij met het nieuws weer open te kunnen. Maar na een nachtje slapen blijven er nog te veel vragen over.”

Amsterdamse economie

De groot-Amsterdamse economie wordt hard geraakt door de coronacrisis. Ongeveer 30% van de banen wordt direct of indirect geraakt. Het gaat hier om 376.000 banen, waarvan bijna 250.000 in Amsterdam en bijna 130.000 in de overige gemeenten uit de regio. De gemeente heeft nu al maatregelen getroffen om ondernemers deels in hun verlies te compenseren, maar het kwijtschelden van belastingen zal niet voldoende zijn om bedrijven te redden. Kat: “Het is te hopen dat veel bedrijven met de versoepelde maatregelen de komende maanden uit de kosten komen en kunnen overleven. Maar ik vrees een kaalslag als dat niet soepel verloopt.”

 1. Is het voor contactberoepen, horeca en culturele instellingen alleen toestaan gasten te ontvangen indien het bezoek is voorafgegaan door een reservering waarbij een controlegesprek ten aanzien van eventuele klachten heeft plaatsgevonden?
 2. Mogen kappersstoelen en tafels in horecagelegenheden binnen anderhalve meter van elkaar staan indien zij worden afgescheiden door een muur?
 3. Mogen kappersstoelen en tafels in horecagelegenheden binnen anderhalve meter van elkaar staan indien zij worden afgescheiden door een plexiglas? Zo nee, waarom is er een verschil met een muur? Zo ja, welke vereisten gelden er voor de afscheiding van plexiglas?
 4. Wat zijn de vereisten aan het materiaal van afscheidingen om kappersstoelen en tafels in horecagelegenheden binnen anderhalve meter toe te staan?
 5. Op welke nationaal geldende regels lopen ondernemers het risico te worden gehandhaafd ongeacht de eigen verantwoordelijkheid van mensen? Wordt daarbij aangesloten bij de huidige praktijk in supermarkten waar het dagelijks in iedere zaak weleens voorkomt dat twee consumenten zich kort binnen anderhalve meter van elkaar bevinden?
 6. Waar kunnen ondernemers en culturele instellingen aanvragen doen om panden zo aan te passen dat opengaan met de huidige en toekomstige regels niet op voorhand onmogelijk is?
 7. Bent u bereid er bij het Rijk op aan te dringen dat bij het maximaal aantal toegestaan gasten ook het aantal vierkante meters binnen ondernemingen een rol gaat spelen, en daarmee derhalve de mogelijkheid in de dagelijkse praktijk afstand van elkaar te houden?
 8. Veel horecaondernemers zijn van plan de richtlijnen van de KHN te volgen als zij weer opengaan. Voorkomen zij door deze richtlijnen strikt na te leven te worden gehandhaafd op alle wet- en regelgeving?
 9. Is het toegestaan gasten in de horeca te bedienen binnen anderhalve meter?
 10. Wat is 30 man inclusief personeel? Tellen medewerkers mee die alleen op het terras staan? Wanneer telt een ruimte mee als een aparte ruimte? Tellen 2 keukenmedewerkers mee? Geldt de regel over maximaal 30 personen per ruimte, per onderneming of per gebouw?
 11. Wanneer wordt duidelijk of, hoe en wanneer ondernemers tijdelijk gebruik kunnen maken van verruimde openingstijden en (extra) gebruik van openbare ruimte?
 12. Bent u van plan gezien de snel veranderende omstandigheden en regelgeving zoveel als mogelijk coulance en flexibiliteit te betrachten bij handhaving van net ingevoerde regels?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *