Categorieën
Nieuws

Tweedeling techsector

Amsterdam telt bijna 12 000 techbedrijven en deze bedrijven zijn
verantwoordelijk voor zo’n 23.400 arbeidsplaatsen, waarmee deze sector
een belangrijke werkgever is voor de stad. Inmiddels kan de techsector van
Amsterdam zich internationaal goed meten met andere steden en is het na
Londen en Berlijn de derde techstad van Europa.
.
Afgelopen jaar is er ondanks de coronacrisis voor een recordbedrag van
zo’n 1.7 miljard euro geïnvesteerd in de Nederlandse techbedrijven. De
coronacrisis heeft de economie sterk ontwricht en veel sectoren hebben
het moeilijk. Daarentegen konden techbedrijven juist profiteren van de
coronacrisis omdat veel economische activiteiten online zijn gegaan
waardoor er meer vraag was naar ICT-producten en diensten. Andere
macro-economische factoren als de lage rentestand en de onzekerheden
op de beurs zorgden er verder voor dat veel investeerders de techsector
als veilige belegging zagen.
Startups hadden in tegenstelling tot de gevestigde bedrijven afgelopen
jaar juist meer moeite om investeerders te vinden en daarmee dreigt er
een tweedeling in de techsector te ontstaan. De techbedrijven van
vandaag waren de startups van gisteren en om die reden is het van belang
om in startups te blijven investeren. Alleen zo kunnen we verdere
werkgelegenheid evenals de goede concurrentiepositie van Amsterdam
ook in de toekomst garanderen.
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van
D66, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad
en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Was het college al op de hoogte van de mogelijke tweedeling tussen
  gevestigde bedrijven en startups en welke acties heeft het college
  hiervoor genomen?
 2. Heeft het college al eerder signalen gekregen van (Tech) startups die
  aangaven moeite te hebben met het vinden van investeerders?
 3. Welke stappen heeft het college onder meer genomen om startups te
  ondersteunen bij het vinden van investeerders (groeifinanciering)?
 4. Heeft het college precieze gegevens/informatie van de type
  investeerders die kapitaal steken in de Amsterdamse techsector? Zo ja,
  graag een toelichting.
 5. Hebben er al gesprekken plaatsgevonden met grote investeerders die
  startups kunnen helpen om verder te groeien?
 6. In hoeverre betrekt het college de (Tech) startups voor gemeentelijke
  opdrachten?
 7. Welke stappen heeft het college afgelopen jaren genomen om het
  vestigingsklimaat voor (Tech) startups te verbeteren?
 8. Zijn er onderzoeken gevoerd naar de succesvolle techbedrijven in
  Amsterdam, MRA en zijn hierbij punten meegenomen voor het te
  voeren beleid?
 9. Op welke manier houdt het college de ontwikkelingen op het gebied
  van het aantal “unicorns” (bedrijven die boven een miljard euro
  marktwaarde uitkomen) bij?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *