Categorieën
Nieuws

Twiske Waterland

Bijdrage op agendapunt “Instemmen met de concept-zienswijze op het Ambitiedocument Twiske Waterland. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 152)

In het Twiske staat de natuur voorop. Dat is zo en dat blijft zo. Daarnaast is het genereren van inkomsten door commerciële activiteiten, met name grootschalige evenementen, in de zienswijze aangemerkt als de minst gewenst optie èn hebben wij hier te maken met een Natura 2000 gebied, wat betekent dat voordat een activiteit überhaupt plaats mag vinden, een natuurtoets noodzakelijk is.

Voorzitter, dat zijn de hele duidelijke kaders waarbinnen recreatie straks mogelijk is, zodat mensen kunnen genieten van dit gebied. Dat is belangrijk. En het is ook belangrijk dat het financiële plaatje niet moet leunen op festivals. Dat benadrukt het college van B&W ook in de zienswijze.

Het is echter lastig dat wij helemaal geen zicht hebben op dat financiële plaatje, dus het is überhaupt niet aan te geven of een ‘te groot deel’ van de financiële dekking van festivals komt. Daarom steunen wij het verzoek van het college van B&W voor meer inzicht daarin.

En voorzitter, als het om die festivals gaat, is het voor D66 wel belangrijk dat wij feitelijk zijn. Waar hebben wij het nu exact over? Op dit moment zijn er twee evenementen die plaats mogen vinden in Twiske Waterland, Lentekabinet en Welcome to the Future. Lentekabinet ligt in het grondgebied van de gemeente Oostzaan en Welcome to the Future in het grondgebied van de gemeente Landsmeer. Amsterdam kan deze niet zomaar verbieden voor de buurgemeenten. Daarnaast is het recreatieschap gebonden aan de regelgeving van de Provincie Noord-Holland en valt het Twiske Waterland, zoals ik al zei, onder Natura 2000. Dit betekent dat evenementen verplicht een natuurtoets moeten doen om een vergunning te krijgen. In grote delen van Twiske zijn daarom geen evenementen mogelijk.

Kortom, voorzitter, de kaders zijn duidelijk: de natuur staat voorop. Daarbinnen is ruimte voor recreatie. Het is ontzettend belangrijk om natuurgebied te beschermen. Het is ook belangrijk om mensen er toegang toe te geven. Niet alleen omdat de natuur een positief effect heeft op onze gezondheid, stressverlagend werkt en ons tot rust brengt. Maar juist omdat in contact komen met de natuur de waardering voor de natuur vergroot, en het besef dat we haar moeten beschermen ook.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *