Bewind

Meer tijd, aandacht en bescherming bij bewindvoering

Bijna 273.000 mensen staan onder bewind. Geregeld gaat hierin iets mis. Een klein foutje van de bewindvoerder kan immense gevolgen hebben voor de persoon onder bewind. Dit zorgt voor extra onzekerheid en stress. Ik heb daarom een initiatiefnota geschreven met een aantal voorstellen voor de rechtspraak, gemeenten en bewindvoerders zodat mensen die onder bewind staan beter worden geholpen.

Niet bereikbaar

Het bewind is bedoeld om mensen te beschermen die onvoldoende voor zichzelf kunnen zorgen. In deze zware tijden van kwetsbaarheid is het extra belangrijk dat mensen kunnen leunen en vertrouwen op een goed functionerend bewind. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend. Denk aan gebrekkige bereikbaarheid en communicatie door de bewindvoerder, achterstanden in de verantwoording of aan vaste lasten die niet betaald worden. Ook kan er sprake zijn van malafide bewindvoerders. Dit alles gaat ten koste van een systeem waarin de mens centraal moet staan.

In een complexe en snel veranderende wereld waarin financiële verplichtingen en uitgaven voortdurend veranderen, kan het beheren van financiën een uitdaging zijn. Vooral voor mensen die door verschillende omstandigheden niet in staat zijn dit zelfstandig te doen. Het is ingrijpend om het beheer over je geldzaken dan te moeten overdragen aan een bewindvoerder. In dergelijke situaties is het belangrijk dat je direct goede hulp krijgt, dat je je gesteund voelt en dat je beschermd wordt als het een keer misgaat. Mensen met schulden moeten beter worden geholpen naar een zelfstandig en schuldenvrij bestaan. En mensen voor wie een zelfstandig bestaan niet tot de mogelijkheden behoort, moet sprake zijn van betrouwbaar bewind.

Landelijk keurmerk

Ik pleit in mijn initiatiefnota voor meer tijd en aandacht voor bewindvoerders, om de zelfstandigheid van mensen, ook met schulden te vergroten en hen blijvend te helpen met het sociaal wijkteam. Zo pleit ik voor minder ‘dossiers’ per bewindvoerder, een nieuw takenpakket voor bewindvoerders, een einde aan schuldenbewind en op termijn aan bewindvoering met winstoogmerk. Ook wil ik met mijn voorstellen betere bescherming bieden aan mensen die onder bewind staan. Zo stel ik oplossingen voor om een landelijk keurmerk voor bewindvoerders op te zetten, evenals een klachtenloket voor slecht functionerende bewindvoerders en bij misstanden. Daarnaast verscherpt rechterlijk toezicht. Deze voorstellen zorgen voor betere hulp aan mensen die niet in staat zijn om hun financiële belangen op eigen kracht te beheren.

Sneller uit de Schulden

Deze initiatiefnota is een vervolg op een eerdere initiatiefnota van mijn hand. In die nota – ‘Sneller uit de Schulden’ – diende ik voorstellen in om het schuldentraject te verkorten en de schuldhulpverlening te verbeteren. Minister Schouten (CU) bracht een aanzienlijk deel van deze voorstellen in de praktijk. Met deze initiatiefnota over bewindvoering wil ik een volgende belangrijke stap zetten in de herziening van het schuldenstelsel. De initiatiefnota zal worden behandeld door een nieuw gekozen Tweede Kamer. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer het debat over deze nota zal plaatsvinden.