Categorieën
Nieuws

Stem D66 nr. 17

Schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen, etnisch profileren bij de Belastingdienst en verrechtsing van het politieke klimaat, maakt dat het tijd is voor verantwoordelijke politiek; progressief en tolerant. Als P&O adviseur houd ik mij bezig met integriteitsvraagstukken maar ook met inclusie. Daarnaast ben ik als Arbo-adviseur belast met veilig en gezond werken. Als voorzitter ben ik bekend […]

Categorieën
Nieuws

Een toekomstbestendige haven

De Haven van Amsterdam staat voor een aantal grote opgaven. De haven zal komende jaren moeten toewerken naar een digitale en duurzame haveneconomie. In de Gemeentelijke visie Haven 2020-2040 is opgenomen hoe de haven in 20 jaar tijd zal transformeren. Een compacte stad en haven waarin de haven zelf zowel in economisch goede als slechte […]

Categorieën
Nieuws

Help de marktondernemer 2021 door

Onderzoek mogelijkheden om marktondernemers financieel tegemoet te komen! Dit voorstel van Raadslid Hülya Kat is aangenomen door de Raad. ‘‘Wij maken ons al geruime tijd zorgen over de toestand van de Amsterdamse markten. Er zijn goede maatregelen getroffen maar de coronacrisis is volgend jaar nog niet over. Het stadsbestuur moet daarom onderzoeken hoe we de […]

Categorieën
Nieuws

‘Licht in de donkere dagen’

De gemeente dreigt strengere eisen te gaan stellen aan feestverlichting opwinkelgevels. Bovendien komt er ook een verplichte meldplicht voor zowelondernemers als particulieren die meer dan 1 vierkante meter of op meer dan 10 procent van de gevel feestverlichting aanbrengen. De voorgenomen maatregelen zijn niet alleen betuttelend maar ook erg verwarrend. Zo moet verlichting voor 90% […]